Редакційний штат

Голова редакційної колегії: Бєлай Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, НА НГУ, Україна. SCOPUS ORCID ResearcherID

Редакційна колегія:
Батюк Олег Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки; SCOPUS ORCID Web of Science
Бацамут Володимир Миколайович, доктор військових наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Біленко Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID ResearcherID
Бондаренко Олександр Геннадійович, доктор наук з державного управління, доцент, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID 
Брітченко Ігор Геннадійович, доктор економічних наук, професор, Вищий навчальний заклад страхування і фінансів (м. Софія, Болгарія); SCOPUS ORCID
Волков Ігор Миколайович, кандидат наук з державного управління, НА НГУ, Україна; ORCID
Довгань Валерій Іванович, доктор наук з державного управління, професор, НАДПСУ, Україна; ORCID
Євтушенко Ігор Володимирович, кандидат юридичних наук, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна; ORCID
Єманов Владислав Вікторович, кандидат військових наук, старший науковий співробітник Національна академія Національної гвардії України; SCOPUS ORCID Web of Science
Жегус Олена Валентинівна, доктор економічних наук, професор, Харківський державний університет харчування і торгівлі, Україна; SCOPUS ORCID
Іохов Олександр Юрійович, доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Кайдалов Руслан Олегович, доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Кобзар Олександр Федорович, доктор юридичних наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Коваленко Микола Миколайович, доктор наук з державного управління, професор, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, Україна; ORCID
Колесніченко Олександр Сергійович, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Комісаров Олександр Геннадійович, доктор юридичних наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Коропатнік Ігор Михайлович, доктор юридичних наук, доцент, ВІКНУ, Україна; SCOPUS ORCID
Крамаренко Катерина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Крюков Олександр Михайлович, доктор технічних наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Ларіонов Станіслав Олександрович, кандидат психологічних наук, доцент Національна академія Національної гвардії України; SCOPUS ORCID Web of Science
Мажена Тоумі, доктор юридичних наук, професор Інститут права Університету військових досліджень Варшава, Польща;
Маслій Наталя Дмитрівна, доктор економічних наук, доцент, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна; ORCID ResearcherID 
Мацегора Яніна Володимирівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID ResearcherID
Мейко Олександр Васильович, доктор наук з державного управління, Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна; ORCID
Морозов Ігор Євгенович, кандидат військових наук, старший дослідник, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Морозов Олександр Олександрович, доктор технічних наук, професор, КІ НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Накісько Олександр Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна; SCOPUS ORCID ResearcherID
Науменко Марія Олексіївна, доктор філософії економічного напрямку, доцент, НАНГУ, Україна; SCOPUS ORCID ResearcherID
Овчаренко Вячеслав Володимирович, доктор військових наук, професор, КІ НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Охріменко Іван Миколайович, доктор юридичних наук, професор, НАВС, Україна; SCOPUS ORCID
Павлов Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, Інститут УДО України КНУ імені Тараса Шевченка, Україна; SCOPUS ORCID
Пасічник Володимир Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, НА НГУ, Україна; ORCID
Пацек Богуслав, доктор військових наук, професор, Ягелонський університет, Краков, Польща; ORCID
Пащенко Віктор Володимирович, кандидат технічних наук, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Приходько Ігор Іванович, доктор психологічних наук, професор, НАНГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Радіонов Геннадій Олександрович, кандидат військових наук, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Семенченко Андрій Іванович, доктор наук з державного управління, професор, Національна комісія з питань державного регулювання у справі зв’язку та інформатизації, Україна; SCOPUS ORCID
Собакарь Андрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна; ORCID
Тімченко Олександр Володимирович, доктор психологічних наук, професор НУЦЗУ, Україна; SCOPUS ORCID
Чеховська Марія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, НАСБУ,Україна; SCOPUS ORCID
Широбоков Юрий Миколайович, доктор психологічних наук, доцент, Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба, Україна;
Яковлев Максим Юрійович, доктор технічного наук, професор, НА НГУ, Україна; SCOPUS ORCID
Януш Зузяк, доктор військових наук, Університет гуманітарних наук і наук про життя Яна Длугоша Ченстоховський університет, Польща; SCOPUS ORCID 

Відповідальний секретар: Медвідь Юлія Іванівна, кандидат педагогічних наук, НА НГУ, Україна. ORCID