DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/3/62/124572

МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

V. Е. Lisitsin, S. V. Bielai, S. О. Vorobyov, І. S. Lugovskyi

Анотація


Доведено актуальність проведення дослідження щодо вдосконалення процесу моніторингу кризових ситуацій у сучасному суспільстві. Проведено аналіз можливостей використання геоінформаційних технологій для моніторингу кризових ситуацій. Для моніторингу соціально-економічної та суспільно-політичної протестної активності населення створено модель “Аналітика”. Наведені додаткові можливості геоінформаційної системи “Інструмент” з поліпшення технології аналізу даних електронної карти. Розроблено відповідний комплекс програмних модулів

Ключові слова


моніторинг кризових ситуацій; геоінформаційна система; методи статистичного аналізу; текстові шаблони; програмний модуль

Повний текст:

PDF

Посилання


Єдині звіти про кримінальні правопорушення за 2013 – 2017 рр.: Генеральна прокуратура України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html. – Назва з екрана.

Бабков, Ю. П. Визначення переліку інформаційно-розрахункових задач і моделей для перспективних комплексів засобів автоматизації різних ланок управління внутрішніх військ [Текст] / Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут, Г. А. Дробаха // Честь і закон. – 2012. – № 1. – С. 64–70.

Шмаков, О. М. Критерії складності оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки [Текст] / О. М. Шмаков // Честь і закон. – 2006. – № 2. – С. 9–15.

Богданович, В. Концептуальна модель інформаційно-моніторингової системи національної безпеки [Текст] / В. Богданович, А. Висідалко // Захист інформації. – 2014. – Т. 16. – № 1. – С. 81–88.

Назаренко, О. Л. Комплексна динамічна модель застосування формувань Національної гвардії України під час протистояння з натовпом за умов масових заворушень [Текст] / О. Л. Назаренко, І. С. Луговський, В. Е. Лісіцин // Честь і закон. – 2017. – № 2. – С. 85–91.

Халецька, А. А. Громадський моніторинг органів державного управління та державної влади як одна з форм реалізації громадянської соціальної відповідальності населення [Текст] / А. А. Халецька, Д. О. Березовський // Вісник Академії митної служби України. Сер. Державне управління. – Дніпропетровськ : Акад. митної служби України, 2013. – № 2. – С. 99–103.

Маляренко, Т. А. Теорія ігор у дослідженні конфліктів [Текст] / Т. А. Маляренко // Освіта регіону. – 2010. – № 4. – С. 162–169.

Lankauskienė, T. Security and sustainable development: approaches and dimensions in the globalization context [Текст] / T. Lankauskienė, M. Tvaronavičienė // Journal of Security and Sustainability Issues, 2012. – 1(4). – Р. 287–297.

Talhofer, V. Towards efficient use of resources in military: methods for evaluation routes in open terrain [Текст] / V. Talhofer, Š. Hošková-Mayerová, A. Hofmann // Journal of Security and Sustainability Issues, 2016. – 6(1). – Р. 52–70.

Дробаха, Г. А. Створення просторових даних для електронних карт геоінформаційної системи внутрішніх військ МВС України [Текст] : монографія / Г. А. Дробаха, Л. В. Розанова, В. Е. Лісіцин. – Харків : Акад. внутрішніх військ МВС України, 2013. – 192 с.

ArcGIS 9. Что такое ArcGIS? [Текст] / ESRI. – Москва : DATA+, 2004. – 124 c.

Brimhall, Jason. SQL Server T-SQL recies. Fourth edition [Текст] / Jason Brimhall, Jonathan Gennick, Wayne Sheffield // APRESS, CA, USA, 2015. – 887 p.

Goyvaerts, Jan. Regular Expressions Cookbook [Текст] / Jan Goyvaerts, Steven Levethan // O’Reily Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472. 2012. – 595 p.

Han, Jiawei. Data minig. Concepts and techniques. Third edition [Текст] / Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei // Morgan Kaufmann Publishers, MA, USA, 2012. – 703 p.

Myatt, Glenn j. Making sense of data I. Second Edition [Текст] / Glenn j. Myatt, Wayne P. Johnson // WILEY, New Jersey, USA, 2014. – 235 p.
Copyright (c) 2021 V. Е. Lisitsin, S. V. Bielai, S. О. Vorobyov, І. S. Lugovskyi

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР