DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/4/63/126054

РОЛЬ І МІСЦЕ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ В ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ: СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ

V. V. Golinko, О. V. Andrushko

Анотація


Проведено аналіз діяльності громадських формувань в охороні державного кордону і запропоновано шляхи поліпшення роботи з ними.

Ключові слова


оперативно-службова діяльність; державний кордон; громадські формування; охорона кордону

Повний текст:

PDF

Посилання


Слободенюк, І. В. Принципи діяльності громадських формувань з охорони правопорядку [Текст] / І. В. Слободенюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2016. – Вип. 32.

Стахура, І. Б. Взаємодія громадських формувань з охорони громадського порядку з окремими підрозділами ОВС у профілактиці правопорушень [Текст] / І. Б. Стахура // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – Вип. № 2. – С. 259.

Магась, Г. А. Деякі погляди щодо удосконалення охорони державного кордону [Текст] / Г. А. Магась // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – Хмельницькийй : НАДПСУ, 2015. – Вип. № 1 (63). – 69 с.

Кириленко, В. А. Загрози національній безпеці держави в прикордонній сфері та їх інформаційні ознаки [Текст] / В. А. Кириленко, В. П. Городнов, Р. Г. Каратаєв // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – Хмельницький : НАДПСУ, 2008. − № 43. – Ч. ІІ. – С. 6−16.

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону [Текст] : Закон України від 22 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 338.

Сайт Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dpsu.gov.ua/ua/gromadski-formuvannya-z-ohoroni-derzhavnogo-kordonu/. – Назва з екрана.

Про Державну прикордонну службу України [Текст] : Закон України від 3 квітня 2003 р. № 661-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 27. – Ст. 208.
Copyright (c) 2020 V. V. Golinko, О. V. Andrushko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР