DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/4/63/126088

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ТАКТИЧНИХ НАВЧАНЬ З ПІДРОЗДІЛАМИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

V. V. Krutov, І. А. Kachurovsky

Анотація


Розглянуто методичні підходи до підготовки тактичних навчань з підрозділами швидкого реагування, а саме порядок з’ясування і визначення керівником навчання вихідних даних, проведення рекогносцировки та підготовки району навчання, організації комендантської служби, підготовки керівництва, посередників та підрозділів до навчання. Застосування викладених підходів дозволить більш ретельно та якісно здійснювати заходи з підготовки і проведення тактичних навчань як основної форми підготовки підрозділів швидкого реагування, спрямованої на підвищення їх польової виучки.


Ключові слова


Державна прикордонна служба; підрозділи швидкого реагування; бойове злагодження; тактичні навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія національної безпеки України (затв. Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015). Законодавство України, сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 287/2015. – Назва з екрана.

Назаренко, В. О. Методика бойового злагодження підрозділів Державної прикордонної служби України в умовах особливого періоду [Текст] / В. О. Назаренко // Збірник наукових праць Національної академії оборони України “Труди університету”. – 2016. – № 1 (134). – С. 219–223.

Бойова й оперативна підготовка Прикордонних військ України [Текст] : підручник / Б. М. Олексієнко та ін. ; за заг. ред. А. С. Беляєва. – Хмельницький : АПВУ, 1998. – 272 с.
Copyright (c) 2021 V. V. Krutov, І. А. Kachurovsky

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР