DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/4/63/126112

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ

P. О. Tsyhykal

Анотація


Розроблено методику формування системи інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України в умовах територіальної оборони. Новизна методики полягає у комбінованому використанні розроблених та відомих часткових моделей, показників та критеріїв для прогнозу ефективності оперативно-розшукової діяльності, що дозволяє спрямовано формувати найбільш ефективні варіанти системи.


Ключові слова


Державна прикордонна служба; оперативно-розшукова діяльність; система інформаційного забезпечення; територіальна оборона

Повний текст:

PDF

Посилання


Положення про територіальну оборону України [Текст] : [затв. Указом Президента України від 23 вересня 2016 р. № 406/2016]. – Київ, 2016. – 27 с.

Цигикал, П. О. Обґрунтування системи часткових показників формування системи інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України в умовах територіальної оборони [Текст] / П. О. Цигикал // Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України. – Київ : ЦНДІ ЗСУ, 2017. – № 3 (81). – С. 222–230.

Цигикал, П. О. Модель процесу формування системи інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України в умовах територіальної оборони [Текст] / П. О. Цигикал // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Військові та технічні науки / [гол. ред. Б. М. Олексієнко]. – Хмельницький : НАДПСУ, 2017. – № 3 (73). – С. 125–135.

Кіреєва, О. С. Короткий тлумачний словник керівника підрозділу кримінального аналізу [Текст] / О. С. Кіреєва, В. В. Половников, О. Б. Фаріон. – Хмельницький : НАДПСУ, 2016. – 68 с.

Орлов, А. И. Экспертные оценки [Текст] : учеб. пособие / А. И. Орлов. – Москва, 2002. – 31 с.

Про Державну прикордонну службу України [Електронний ресурс] : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 27. – С. 208. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/661-17. – Назва з екрана.

Про оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс] : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – С. 303. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2135-17. – Назва з екрана.

Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (у контексті завдань національної безпеки України в прикордонній сфері) [Текст] : монографія / В. П. Городнов, М. М. Литвин, Д. В. Іщенко, В. А. Кириленко. – Хмельницький : НАДПСУ, 2009. – 472 с.

Курашкевич, А. П. Методика прогнозу ефективності охорони державного кордону на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби типу “Б” з урахуванням варіантів організації інформаційного забезпечення оперативно-службової діяльності [Текст] : дис. … канд. військ. наук : 21.02.02 / Курашкевич Андрій Петрович. – Хмельницький, 2012. – 284 с.

Городнов, В. П. Обґрунтування показників та критеріїв оцінки ефективності варіанта застосування мобільних груп Державної прикордонної служби України під час ускладнення обстановки на ділянках державного кордону / В. П. Городнов, О. В. Мейко // Труди Академії. – Київ : НУОУ, 2014. – № 5 (126). – С. 31–35.

Городнов, В. П. Основные требования к моделям служебно-боевых действий по охране государственной границы [Текст] / В. П. Городнов, С. О. Дмитров, Ю. С. Паламарчук // Збірник наукових праць. – № 25. – Ч. ІІ / голов. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький : НАДПСУ, 2003. – С. 9–12.
Copyright (c) 2021 P. О. Tsyhykal

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР