DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/4/63/126123

ПОТРЕБИ ТА ВИМОГИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВІЙСЬК

D. М. Zapara

Анотація


Розглянуто потреби управління технічним забезпеченням військ, вимоги до інформації, що підлягає аналізу в органах управління технічним забезпеченням військ, рекомендації щодо пошуку та впровадження раціонального варіанта структури інформаційно-аналітичної системи для управління технічним забезпеченням військ, яка враховує завдання, порядок роботи органів управління та потрібну  інформацію під час вирішення цих завдань.


Ключові слова


джерела; інформація; інформаційно-аналітична система; система управління; споживачі; структура; технічне забезпечення; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Дробаха, Г. А. Методичні підходи до вирішення задачі синтезу структур інформаційних та інформаційно-управляючих систем військового призначення [Текст] / Г. А. Дробаха, Є. Б. Смірнов, А. Г. Топчій // Збірник наукових праць Харківського військового університету. – Харків : ХВУ, 2004. – Вип. 2 (49). – С. 8–12.

Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку) [Текст] : монографія / Г. А. Дробаха, М. О. Єрмошин, Є. Б. Смірнов, В. І. Ткаченко. – Харків : ХВУ, 2004. – 409 с.

Дробаха, Г. А. Спосіб вирішення задачі адаптації елементів структури системи бойового управління до очікуваних умов динаміки розвитку повітряної обстановки [Текст] / Г. А. Дробаха, І. О. Романенко, Ю. Г. Даник // Збірник наукових праць Харківського військового університету. – Харків : ХВУ, 2002. – Вип. 3 (41). – С. 3–5.

Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення військ (сил) [Текст] : навч. посіб. / В. О. Шуєнкін, П. С. Закусило, О. І. Хазанович та ін. – Київ : ЦНДІ ЗСУ, 2010.

Дробаха, Г. А. Визначення інформаційної структури системи управління технічним забезпеченням військ [Текст] / Г. А. Дробаха, Д. М. Запара, В. В. Воїнов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків, 2014. – Вип. 1 (8). – С. 31–34.

ВСТ 01.109.004-2002 (01). Військовий стандарт 01.109.004. Видання 1. Інформатизація Збройних Сил України. Інформаційно-аналітична система Збройних Сил України. Терміни та визначення.
Copyright (c) 2020 D. М. Zapara

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР