DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/4/63/126128

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ

М. І. Balan, О. S. Kolesnichenko, N. V. Yurieva

Анотація


Подано результати пілотного дослідження, проведеного співробітниками науково-дослідного центру Національної академії Національної гвардії України з вивчення соціально-психологічних особливостей адаптації військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності в екстремальних умовах. Саме серед військовослужбовців Національної гвардії України поширеними є чотири типи адаптації до перебування у стресових умовах, зокрема: “прогнозуючий небезпеку”, “відкритий небезпеці”, “приймаючий роль жертви”, “приховуючий свій страх”.

Ключові слова


адаптація; військовослужбовець; екстремальна ситуація; Національна гвардія України; психологічні особливості; психодіагностичні методики

Повний текст:

PDF

Посилання


Психологія екстремальної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. І. Приходько, О. С. Колесніченко, Я. В. Мацегора та ін. ; за заг. ред. проф. І. І. Приходька. − Харків : НАНГУ, 2016. − 408 с.

Дьяченко, М. И. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях: Психологический аспект [Текст] / М. И. Дьяченко. − Минск, 1985. − 206 с.

Кондратова, В. П. Некоторые психологические показатели адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в вузе [Текст] / В. П. Кондратова // Вопросы вузовской педагогики, психологии и дидактики. – Воронеж : ВГПИ, 1972. – С. 27–29, 111–133.

Егорова, Л. Г. Методические указания по социальной и профессиональной адаптации студентов в техническом вузе [Текст] / Л. Г. Егорова. – Казань : КХТИ, 1983. – 19 с.

Александровский, А. Ю. Социально-стрессовые расстройства – особая группа невротических и соматоформных нарушений [Текст] / А. Ю. Александровский // Тезисы докладов ХІІ съезда психиатров России. – Москва, 1995. – С. 142–144.

Архангельский, В. Г. Особенности течения психогении военного времени [Текст] / В. Г. Архангельский // Проблемы современной психиатрии / под ред. Л. Л. Рохлина. – Москва : Наука, 1948. – С. 402–409.

Вяткина, В. А. Динамика пограничных форм нервно-психических расстройств у участников войны в Афганистане [Текст] : автореф. дис. … канд. мед. наук / В. А. Вяткина. – Москва, 1991. – 19 с.

Сидоров, П. И. Клинико-социальные особенности развития алкоголизма у ветеранов войны в Афганистане [Текст] / П. И. Сидоров, В. М. Лыткин, М. Ф. Лукманов // Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В. М. Бехтерева, 1993. – Вып. 2. − С. 5–12.
Copyright (c) 2020 М. І. Balan, О. S. Kolesnichenko, N. V. Yurieva

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР