DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/2/61/136586

НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

S. А. Sokolovsky, О. О. Morozov

Анотація


Наведено аналіз проблем технічного забезпечення та сформульовано основні наукові задачі. Їх вирішення має бути науковим підґрунтям для розвитку та вдосконалення технічного забезпечення. На підставі визначених задач наукового забезпечення окреслено основні напрямки розвитку та вдосконалення технічного забезпечення Національної гвардії України.

Ключові слова


технічне забезпечення; розвиток та вдосконалення технічного забезпечення; наукові проблеми та задачі технічного забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Визначення потреб угруповання Національної гвардії України в заходах технічного забезпечення [Текст] / В. О. Темніков, Р. О. Гончар, Г. М. Маренко, В. М. Клішин // Честь і закон. – 2015. – № 1 (25). – С. 57–62.

Башкиров, Н. К. Концептуальные основы тылового обеспечения ВС США [Текст] / Н. К. Башкиров, З. Р. Хаирбеков // Зарубежное военное обозрение. – 2014. – № 5. – С. 28–38.

Тыловое обеспечение механизированной дивизии сухопутных войск США [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pentagonus.ru/publ/3-1-0-758 (дата обращения : 25.02.17). – Загл. с экрана.

Предполагаемые изменения процессов тылового обеспечения ВС США в период до 2025 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.logistics.ru/9/4/6/i20_ 20200p1.htm (дата обращения : 25.02.17). – Загл. с экрана.

Тыловое обеспечение объединенных вооруженных сил НАТО [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.soldiering.ru/army/file/nato_rear.php (дата обращения : 25.02.17). – Загл. с экрана.

Вооруженные силы ФРГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://northropgrummna. com/category/vooruzhennye-sily-frg (дата обращения : 25.02.17). – Загл. с экрана.

Тыловое обеспечение [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.newreferat.com/ref-9058-3.html (дата обращения : 25.02.17). – Загл. с экрана.

Материально-техническое обеспечение: новые задачи, новые возможности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rosvoenpens.ru/ (дата обращения : 25.02.17). – Загл. с экрана.

Материально-техническое обеспечение: концентрация сил и ответственности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rosvoenpens.ru/ (дата обращения : 25.02.17). – Загл. с экрана.

Техническое обеспечение: проблемы и решения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gurkhan.blogspot.com/2011/10/ blog-post_18.html (дата обращения : 25.02.17). – Загл. с экрана.

Особенности оперативного (боевого), морально-психологического, технического и тылового обеспечения советских и российских войск в локальных войнах и вооруженных конфликтах [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://old.vko.ru/article.asp?pr_ sign=archive. 2006.26.29_14 (дата обращения : 25.02.17). – Загл. с экрана.

Особенности технического обеспечения при проведении операций в составе объединенной группировки войск [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://warpages.ru/935 (дата обращения : 25.02.17). – Загл. с экрана.

Военная логистика израильской армии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vpk-news.ru/articles/3846 (дата обращения : 25.02.17). – Загл. с экрана.

Романченко, І. С. Погляди на розвиток системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України [Текст] / І. С. Романченко, В. О. Шуєнкін // Наука і оборона – 2007. – № 4. – С. 36–39.

Хазанович, О. І. Система матеріально-технічного забезпечення: Ретроспектива розвитку та напрями удосконалення [Текст] / О. І. Хазанович // Наука і оборона. – 2007. – № 1. – С. 27–31.

Шуєнкін, В. О. Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення військ (сил). Ч.1 [Текст] : навч. посіб. / В. О. Шуєнкін. – К. : ЦНДІ ЗС України, 2006. – 326 с.

Левченко, І. С. Погляди на формування і функціонування системи матеріально-технічного забезпечення Сухопутних військ Збройних сил України [Текст] / І. С. Левченко, В. Н. Цуканов, В. С. Бєлохвост // Збірник наукових праць військової академії [м. Одеса]. – Одеса, 2014. – № 1 (1). – С. 59–67.

Проблемы обеспечения Вооруженных сил требуют приоритетного внимания [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://army-news.ru/2013/05/problemy-obespecheniya-vooruzhennyx-sil-trebuyut-prioritetnogo-vnimaniya/ (дата обращения : 25.02.17). – Загл. с экрана.

Совершенствование форм и способов организации и поддержания ВВТ в боеготовом состоянии. Проблемы и пути их решения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://militaryarticle.ru/vestnik-akademii-voennykh-nauk/2005-vavn/10572-sovershenstvovanie-form-i-sposobov-organizacii-i (дата обращения : 25.02.17). – Загл. с экрана.

Ковалішин, С. С. Напрями удосконалення організаційно-штатної структури органів технічного забезпечення у військовій ланці в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення [Текст] / С. С. Ковалішин, Р. В. Халтурин // Збірник наукових праць військової академії [м. Одеса]. – Одеса, 2014. – № 2 (2). – С. 70–76.

Гуляєв, А. В. Адаптація системи технічного обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки до нового вигляду Збройних Сил України [Текст] / А. В. Гуляєв // Системи озброєння і військова техніка. – 2012. – № 4 (32). – С. 18–21.

Пьянков, А. А. Экономико-математическая модель системы ремонта вооружения и военной техники в современных условиях [Текст] / А. А. Пьянков // Вооружение и экономика. – 2013. – № 3 (24). – С. 65–76.

Кучинський, А. В. Формування науково-теоретичного підґрунтя підтримання технічного стану й боєздатності зразків озброєння та військової техніки Сухопутних військ [Текст] / А. В. Кучинський // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х., 2010. – Вип. 3. – С. 2–5.
Copyright (c) 2021 S. А. Sokolovsky, О. О. Morozov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР