DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/2/61/136589

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СКЛАД УГРУПОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ

О. М. Shmakov, Yu. P. Babkov, V. Yu. Poliakov

Анотація


Визначено перелік факторів, які мають вплив на склад угруповання Національної гвардії України для виконання завдань за призначенням у випадках виникнення кризових ситуацій на державному кордоні та їх ескалації до міждержавного збройного конфлікту (збройної агресії проти України). Проведено ранжирування вибраних факторів з метою розроблення методики визначення раціонального складу угруповання Національної гвардії України  для виконання завдань у сфері оборони.

Ключові слова


загострення обстановки на державному кордоні; збройний конфлікт на державному кордоні; збройна агресія проти України; угруповання Національної гвардії України; фактори війни; метод експертних оцінок

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Електронний ресурс] : Закон України від 13 берез. 2014 р. № 876-VII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/876-18. – Назва з екрана.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України” [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 14 берез. 2016 р. № 92/2016. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/92/2016. – Назва з екрана.

Результати ранжирування факторів, що впливають на склад та чисельність угруповань Національної гвардії України, які створюються для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки [Текст] / М. М. Адамчук, Ю. П. Бaбков, В. В. Колянда, С. Є. Кучерина // Честь і закон. – 2015. – № 2. – С. 29–35.

Тимошенко, Р. І. Ранжирування факторів, що впливають на склад угруповання військ, яке створюється для відбиття агресії [Текст] / Р. І. Тимошенко, О. М. Загорка, В. О. Колесніков // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2014. – № 2. – С. 7–12.

Телелим, В. М. Досвід створення та застосування угруповань військ (сил) у локальних війнах і збройних конфліктах другої половини ХХ та на початку ХХІ століття [Текст] : монографія / В. М. Телелим, О. М. Загорка, В. В. Стрижевський. – К. : НУОУ, 2012. – 336 с.

Загорка, О. М. Фактори, що впливають на створення угруповання військ (сил) в операціях Збройних Сил України [Текст] / О. М. Загорка, В. В. Стрижевський // Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ. – 2011. – № 2 (43). – С. 4–12.

Руснак, І. С. Розвиток методологічних положень обґрунтування заходів організаційного будівництва (реформування) Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] / І. С. Руснак, О. М. Загорка // Наука і оборона. – 2010. – № 1. – С. 6–12.

Бабков, Ю. П. Система принципів створення угруповань військ (сил) Національної гвардії України [Текст] / Ю. П. Бабков, М. М. Адамчук, А. Ю. Бабков // Честь і закон. – 2015. – № 1. – С. 8–15.

Шмаков, О. М. Групування сил Національної гвардії України для виконання завдань з оборони країни [Текст] / О. М. Шмаков, В. Ю. Поляков // Честь і закон. – 2016. – № 1. – С. 4–7.

Военный энциклопедический словарь [Текст] / пред. гл. ред. Н. В. Огарков. – М. : Воениздат, 1984. – 863 с. – С. 773.

Участь Національної гвардії України в протидії гібридній війні [Текст] : звіт про НДР (шифр “Сапфір”). – Х. : НА НГУ, 2016. – С. 21.
Copyright (c) 2020 О. М. Shmakov, Yu. P. Babkov, V. Yu. Poliakov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР