DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/2/61/136596

МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ БОЙОВОЇ СЛУЖБИ З ОХОРОНИ ВАЖЛИВИХ ДЕРЖАВНИХ ОБ’ЄКТІВ

V. P. Gorodnov, S. М. Sukonko, V. V. Ovcharenko

Анотація


Наведено модель визначення необхідної кількості військовослужбовців особового складу для виконання завдань з охорони важливих державних об’єктів з розрахунком коефіцієнтів збільшення чисельності особового складу для виконання завдань бойової служби на добовому, півдобовому постах та посадовими особами варти.


Ключові слова


охорона об’єктів; коефіцієнти; визначення необхідної чисельності особового складу військової частини

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 24.

Положення про військові частини і підрозділи з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів Національної гвардії України [Текст] (затв. наказом МВС України від 03.07.2014 р. № 625).

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей [Текст] : Закон України від 20.12.1991 р. № 2011-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 15. – Ст. 190.

Кодекс законів про працю України [Текст] : офіц. текст [затв. Законом від 10.12.1971 р. № 322-VIII] // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375.

Бабков, Ю. П. Методичні основи розрахунку чисельності структурних складових внутрішніх військ МВС України [Текст] / Ю. П. Бабков, О. М. Попригін // Честь і закон. – 2002. – № 1. – С. 20–25.

Кривенко, О. В. Методика розрахунку чисельності підрозділів та частин внутрішніх військ [Текст] / О. В. Кривенко // Честь і закон. – 2007. – № 4. – С. 21–25.

Городнов, В. П. Математичне моделювання службово-бойових дій Національної гвардії [Текст] : навч. посіб. / В. П. Городнов. – Х. : НА НГУ, 2016. – 256 с.

Моделювання структури витрати часу при оцінці необхідної чисельності лінійних частин внутрішніх військ для виконання планових завдань СБД [Текст] / В. П. Городнов, В. І. Воробйов, Ю. В. Аллеров та ін. // Честь і закон. – 2006. – № 4. – С. 5–9.

Городнов, В. П. Модель визначення розрахункових коефіцієнтів під час оцінювання необхідної чисельності особового складу для виконання завдань бойової служби з охорони окремих об’єктів [Текст] / В. П. Городнов, С. М. Суконько // Честь і закон. – 2016. – № 1. – С. 67–72.

Про відпустки [Текст] : Закон України від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
Copyright (c) 2021 V. P. Gorodnov, S. М. Sukonko, V. V. Ovcharenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР