DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/2/61/136625

РОЗПОДІЛ КОШТІВ ЗА НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ НА ОСНОВІ ПОЛОЖЕНЬ ТЕОРІЇ КОРИСНОСТІ

S. М. Osipenko

Анотація


Проведено аналіз можливості та передумов застосування положень теорії корисності для вирішення задачі оптимального розподілу коштів за видами діяльності військової частини, сформульовано математичну модель задачі оптимізації та розроблено алгоритм її розв’язання.

Ключові слова


корисність; гранична корисність; споживчий вибір; задача оптимізації; метод покрокової оптимізації; графік оптимального розподілу коштів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Наконечний, С. І. Математичне програмування [Текст] : навч. посіб. / С. І. Наконечний, С. С. Савіна. – К. : КНЕУ, 2003. – 452 с.

Іващук, О. Т. Методи дослідження операцій в економіці [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : ТАНГ “Економічна думка”, 2003. – 332 с.

Перехід до раціонального розподілу оборонних ресурсів при оборонному плануванні, орієнтованому на спроможності [Текст] / В. О. Бойко, Р. В. Бойко, С. І. Васюхно, М. П. Бутенко // Збірник наукових праць ЦВСД НУО України. – 2014. – № 1 (50). – С. 116–119.

Военно-экономический анализ [Текст] : учебник / С. Ф. Викулов, Г. П. Жуков, В. Н. Ткачёв, В. Я. Ушаков. – М. : Воениздат, 2001. – 360 с.

Управління розвитком та вдосконалення матеріального забезпечення внутрішніх військ на принципах логістичного підходу [Текст] : звіт про НДР (шифр “Логістика”). – Х. : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2004. – 108 с.

Бєлай, С. В. Оптимізація розподілу ресурсів за видами забезпечення в умовах обмеженого фінансування частин та підрозділів сил охорони правопорядку [Текст] / С. В. Бєлай // Системи озброєння та військова техніка. – Х. : Харк. ун-т Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2009. – № 1 (17). – С. 80–84.

Зухба, О. М. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / О. М. Зухба, Л. І. Ляшенко. – Донецьк : ДонНТУ, 2013. – 276 с.

Вовк, В. М. Оптимізаційні методи і моделі [Текст] : навч. посіб. / В. М. Вовк, Л. М. Зомчак. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 360 с.
Copyright (c) 2020 S. М. Osipenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР