DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/2/61/136631

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ В ІНТЕРЕСАХ ДІЙ ФОРМУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

І. М. Tovma, V. S. Moldavchuk

Анотація


Розглянуто сутність, зміст, структуру суспільно-політичної обстановки, її спрямованість у межах діяльності, методологію її дослідження, оцінювання та прогнозування. Визначено основні проблемні питання щодо обґрунтування показників і критеріїв оцінювання стану суспільно-політичної обстановки, а також розроблення способів її оцінювання та прогнозування в інтересах дій Національної гвардії України.


Ключові слова


суспільно-політична обстановка; аналіз; оцінювання; прогнозування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойові документи морально-психологічного забезпечення виконання службово-бойових завдань [Текст] : навч. посіб. / О. А. Савченко, В. С. Молдавчук, І. І. Ліпатов та ін. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2010. – 106 с.

Бєлай, С. В. Методика прогнозування рівня складності оперативної обстановки штабом військової частини внутрішніх військ в умовах виникнення масових заворушень [Текст] / С. В. Бєлай // Честь і закон. – 2008. – № 4. – С. 25–30.

Громова, Н. И. Основы прогнозирования [Текст] / Н. И. Громова. – М. : Академия Естествознания, 2006. – 112 с.

Кокошин, А. А. Прогнозирование и политика [Текст] / А. А. Кокошин. – М. : Мир, 2005. – 140 с.

Краснов, Б. И. Политический анализ, прогноз, технологии [Текст] : учеб. пособие / Б. И. Краснов, Г. И. Авцинова, И. А. Сосина ; под общ. ред. В. И. Жукова. – М. : МГСУ, 2002. – 235 с.

Молдавчук, В. С. Проблемні питання оцінювання і прогнозування суспільно-політичної обстановки в інтересах виконання службово-бойових завдань силами охорони правопорядку [Текст] / В. С. Молдавчук // Честь і закон. – 2013. – № 1 (44). – С. 4–10.

Молдавчук, В. С. Оцінювання та прогнозування суспільно-політичної обстановки для прийняття рішень на спеціальну операцію з припинення заворушень [Текст] / В. С. Молдавчук, І. І. Ліпатов // Честь і закон. – 2013. – № 2 (45). – С. 11–18.

Жиганов, Э. Н. Моделирование и анализ политических процессов [Текст] / Э. Н. Жиганов. – М. : РУДН, 2009. – 189 с.

Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 17. – Ст. 594.

Рабочая книга по прогнозированию [Текст] / [отв. ред. И. В. Бестужев-Лада]. – М. : ИС РАН, 2005. – 110 с.

Теорія прийняття рішень органами військового управління [Текст] : монографія / [В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов, Г. А. Дробаха та ін. ; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова]. – Х. : ХУ ПС, 2008. – 545 c.

Шмаков, О. М. Критерії складності оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки [Текст] / О. М. Шмаков // Честь і закон. – 2006. – № 2. – С. 9.
Copyright (c) 2020 І. М. Tovma, V. S. Moldavchuk

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР