DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/1/60/136711

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ РАЙОНІВ ОПЕРАТИВНИХ ДІЙ ДЛЯ СИЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ПРИ ВИНИКНЕННІ У ДЕРЖАВІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

V. М. Batsamut

Анотація


Розроблено методику, яка дозволяє визначити пріоритети районів оперативних дій при одночасному виникненні у кількох регіонах країни надзвичайних ситуацій соціального характеру, зумовлених масовими протиправними діями громадян. У межах методики розроблено систему показників (індикаторів), що характеризують загрозливість певної надзвичайної ситуації, запропоновано критерій та порядок впорядкування різних районів оперативних дій за ступенем загроз, які в них виникли.

Ключові слова


масові заворушення; надзвичайна ситуація; складність оперативної обстановки; район оперативних дій; показники (індикатори); критерій вибору; множина доступних альтернатив; пріоритет; методика

Повний текст:

PDF

Посилання


Адамчук, М. М. Методика ранжирування районів призначення для сил Національної гвардії України у разі одночасного виникнення кризових ситуацій у кількох регіонах держави [Текст] / М. М. Адамчук, Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2014. – № 4. – С. 21–29.

Верещагин, А. В. Как все успевать? 4 навыка эффективного управления временем [Текст] / А. В. Верещагин. – С Пб. : Весь, 2016. – 224 с.

Прасолов, В. В. Задачи по планиметрии [Текст] / В. В. Прасолов. – М. : МЦНМО, 2001. – 584 с.

Бродецкий, Г. Л. Методы оптимизации многокритериальных решений в логистике [Текст] / Г. Л. Бродецкий. – М. : Вершина, 2009. – 230 с.
Copyright (c) 2019 V. М. Batsamut

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР