DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2017/1/60/136798

ЗДАТНІСТЬ ДО ВОЛЬОВОГО ЗУСИЛЛЯ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

О. S. Kolesnichenko, N. V. Yurieva, І. І. Prikhodko

Анотація


Подано результати теоретичного та емпіричного досліджень психологічних особливостей емоційно-вольової сфери військовослужбовців – визначено вольові якості, які обумовлюють психологічну готовність військовослужбовців до службово-бойової діяльності в екстремальних умовах. За допомогою методик “Локус контролю”, “Стиль саморегуляції поведінки”, “Здатність до самокерування” виявлено позитивну динаміку та особливості розвитку здатності до вольового зусилля у військовослужбовців у період професійного становлення.


Ключові слова


воля, емоційно-вольова сфера, військовослужбовці, психологічні особливості, саморегуляція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ярошевский, М. Г. История психологии. От античности до середины XX века [Текст] / М. Г. Ярошевский. ‒ М. : Академия, 1996. ‒ 416 с.

Любимов, П. С. Практикум по экспериментальной психологии [Текст] / П. С. Любимов, К. М. Корнилов. – М., 1936. ‒ 223 c.

Поліщук, С. А. Вольовий розвиток дітей молодшого шкільного віку [Текст] / С. А. Поліщук. – Суми, 2005. ‒ 159 c.

Андреева, Г. М. Социальная психология [Текст] / Г. М. Андреева. – М., 1988. ‒ 430 с.

Прикладна психологія службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку [Текст] : підручник / І. І. Приходько, І. І. Ліпатов, Л. Ф. Шестопалова та ін. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2012. – 336 с.

Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності поза межами пункту постійної дислокації [Текст] : монографія / О. С. Колесніченко, Я. В. Мацегора, І. В. Воробйова та ін. – Х. : Національна акад. НГУ, 2016. – 335 с.

Практична психологія [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / М. С. Корольчук, В. М. Корольчук, Г. М. Ржевський та ін. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 444 с.

Яковенко, С. І. Психічна стійкість військовослужбовців до впливу екстремальних чинників [Текст] / С. І. Яковенко, Т. М. Яковенко. – К. : Київ. військ. гум. ін-т, 2008. – 265 с.

Ксенофонтова, Е. Г. Исследование локализации контроля личности ‒ новая версия методики “Уровень субъективного контроля” [Текст] / Е. Г. Ксенофонтова // Психологический журнал. ‒ 1999. – Т. 20. – № 2. – С. 103–114.

Моросанова, В. И. Стилевая саморегуляция поведения человека [Текст] / В. И. Моросанова, Е. М. Коноз // Вопросы психологии. – 2000. – № 2. – С. 118–127.
Copyright (c) 2020 О. S. Kolesnichenko, N. V. Yurieva, І. І. Prikhodko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР