DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/1/64/136922

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ СИЛАМИ І ЗАСОБАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

О. М. Shmakov, А. V. Chuklatyi

Анотація


Зі створенням Національної гвардії України, розширенням її функцій стосовно до внутрішніх військ МВС України, прямою постановкою питання про забезпечення державної безпеки силами гвардії, призначенням її головною силою у припиненні масових заворушень виникло чимало проблем, пов’язаних з організацією діяльності та взаємодією з правоохоронними органами. У зв’язку з цим звернено увагу на необхідність подальшого законодавчого забезпечення діяльності Національної гвардії України.


Ключові слова


масові заворушення; сили охорони правопорядку; обмеження у пересуванні по території; межі застосування військової сили

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII // ВВР. – 2014. – № 17. – Ст. 594 (із змінами до № 920-VIII від 24.12.2015 р. включно).

Про внутрішні війська МВС України [Текст] : Закон України від 26.03.1992 р. // ВВР. – 1992. – № 29. – Ст. 397 (із змінами від 13.01.2000 р., ВВР № 1381-XIV).

Про правовий режим надзвичайного стану [Текст] : Закон України від 16.03.2000 р. № 1550-III // ВВР. – 2000. – № 23. – Ст. 176 (із змінами до № 901-VIII від 23.12.2015 включно).

Стратегія національної безпеки України [Текст] (введ. Указом Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015).

Воєнна доктрина України [Текст] (введ. Указом Президента України від 24.09.2015 р. № 555/2015).

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України [Текст] (введ. Указом Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016).

Стратегічний оборонний бюлетень України [Електронний ресурс] (введ. Указом Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016). – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents /922016-19832. – Назва з екрана.
Copyright (c) 2020 О. М. Shmakov, А. V. Chuklatyi

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР