DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/1/64/136943

МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ВРАЗЛИВОСТІ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ЯДЕРНОЇ УСТАНОВКИ ВІД НАПАДУ ОЗБРОЄНИХ ЗЛОЧИНЦІВ

V. P. Gorodnov, V. V. Ovcharenko, S. М. Sukonko, V. Е. Lisitsin

Анотація


Наведено модель оцінювання вразливості системи фізичного захисту ядерної установки від нападу озброєних злочинців, у якій для прогнозування результатів бою протиборчих сторін застосовано математичний апарат марковських процесів з безперервним часом і дискретними станами та геоінформаційну систему.


Ключові слова


ядерна установка; система фізичного захисту; метод аналітико-стохастичного моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Ядерна енергетика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/ Ядерна_енергетика. – Назва з екрана.

Рекомендации по физической ядерной безопасности, касающиеся радиоактивных материалов и связанных с ними установок [Текст] // Серия изданий МАГАТЭ по физической ядерной безопасности, № 14. – МАГАТЭ, 2011.

Конвенція про ядерну безпеку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_023/page. – Назва з екрана.

Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/995_024. – Назва з екрана.

Леус, А. В. Математическая модель оценки эффективности систем физической защиты [Текст] / А. В. Леус // T. Comm Телекоммуникации и транспорт. – 2010. – № 6. – С. 46–49.

Голубок, М. Г. Математична модель оцінки ступеня захищеності життєво важливих центрів атомних електричних станцій в залежності від ступеня боєздатності сил охорони [Текст] / М. Г. Голубок // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків : ХУПС, 2015. – № 3 (44). – С. 91–94.

Радаев, Н. В. Приближённые оценки защищенности объектов от террористических действий [Текст] / Н. В. Радаев // БДИ. – 2007. – № 3 (72). – С. 28–32.

Боровский, А. С. Приближённая оценка защищенности потенциально опасных объектов. Структурные параметры защищенности объектов [Текст] / А. С. Боровский, А. Д. Тарасов // Программные продукты и системы. – 2013. – № 3. – С. 235–243.

Описание компьютерной программы SAVI. SandiaNL, США, 1990.

Описание компьютерной программы ASSESS. Материалы тренинг-курса по обучению пользованию программой. LLNL, США, 1995.

Описание компьютерной программы “Вега-2”, ГУП СНПО “Элерон”, Минатом России, 1999.

Чуев, В. Ю. Стохастические модели дуэльного боя двух единиц [Текст] / В. Ю. Чуев, И. В. Дубограй // Математическое моделирование и числовой метод. – 2016. – Вып. 10. – С. 69–84.

Городнов, В. П. Моделирование боевых действий частей, соединений и объединений войск ПВО [Текст] / В. П. Городнов. – Харьков : ВИРТА ПВО, 1987. – 380 с.

Страйкбол [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://ru. wikipedia. org/ wiki/Страйкбол. – Загл. с экрана.

Городнов, В. П. Математичне моделювання службово-бойових дій Національної гвардії [Текст] : підручник / В. П. Городнов. – Харків : НАНГУ, 2016. – 256 с.

Городнов, В. П. Застосування математичного апарату неповнодоступних систем масового обслуговування для моделювання бойових дій підрозділу Національної гвардії України з озброєними злочинцями [Текст] / В. П. Городнов, С. М. Суконько, В. В. Овчаренко // Актуальні питання освіти і науки : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 10-11 листоп. 2017 р. – НАНГУ. – Харків : ХОГОКЗ, 2017. – С. 201–206.

Городнов, В. П. Модель і методика оцінки впливу елементів матеріального забезпечення на показник втрати спроможності виконання службово-бойових завдань підрозділами Національної гвардії України в особливий період [Текст] / В. П. Городнов, В. В. Власюк, В. В. Овчаренко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2016. – № 3 (48). – С. 172–181.
Copyright (c) 2021 V. P. Gorodnov, V. V. Ovcharenko, S. М. Sukonko, V. Е. Lisitsin

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР