DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/1/64/136998

ПОКАЗНИК І КРИТЕРІЙ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ

V. P. Gorodnov, V. А. Kyrylenko, А. V. Shevchenko

Анотація


Отримані у статті показник і критерій мають явний фізичний зміст. Вони відповідають цілям і задачам оперативно-службової діяльності відділів і відділень прикордонного загону з урахуванням специфіки різних видів нарядів, які щодоби призначаються для охорони державного кордону. У розрахункових виразах для показника і критерію використовуються початкові дані, наявні в органах управління. Це дозволяє практично використовувати показник і критерій для кількісних оцінок у ході прийняття рішень на охорону державного кордону.Ключові слова


прикордонний загін; прикордонний наряд; можливості; показник; критерій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Державну прикордонну службу України [Текст] : Закон України від 03.04.2003 р. № 661-IV. – Київ, 2003. – 208 с.

Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону (у контексті завдань національної безпеки України в прикордонній сфері) [Текст] : монографія / В. П. Городнов, М. М. Литвин, Д. В. Іщенко, В. А. Кириленко. – Хмельницький : НАДПСУ, 2009. – 472 с.

Назаренко, В. О. Теорія і практика організації та здійснення прикордонного контролю в контексті забезпечення національної безпеки України в прикордонній сфері [Текст] : монографія / В. О. Назаренко, В. М. Серватюк, О. М. Ставицький. – Хмельницький : НАДПСУ, 2013. – 360 с.

Городнов, В. П. Показник оцінки ризиків прикордонного контролю в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України [Текст] / В. П. Городнов, В. А. Кириленко, В. М. Петров // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків : ХУПС, 2016. – Вип. 1(42). – С. 223–227.

Результуючий показник ефективності трьох видів ОСД ВПС типу “Б” та теорема про його властивості [Текст] / В. П. Городнов, В. А. Кириленко, О. А. Біньковський, А. П. Курашкевич // Збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НУОУ, 2011. – № 7 (106). – С. 237–243.

Лейда, Б. В. Методика оцінки ефективності прикордонного контролю [Текст] / Б. В. Лейда // Науковий вісник Державної прикордонної служби України.  Хмельницький : Нац. акад. ДПСУ, 2004. – № 2.  72 с.

Городнов, В. П. Математичне моделювання службово-бойових дій Національної гвардії [Текст] : підручник / В. П. Городнов – Харків : НА НГУ, 2016. – 214 с.
Copyright (c) 2020 V. P. Gorodnov, V. А. Kyrylenko, А. V. Shevchenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР