DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/1/64/137001

СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ПРОТИСТОЯННЯ З НАТОВПОМ ЗА УМОВ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

О. L. Nazarenko, G. А. Drobaha, І. S. Luhovskyі, S. О. Vorobyov

Анотація


Подано підхід до визначення способів застосування формувань Національної гвардії України з урахуванням їх протистояння з натовпом за умов масових заворушень. Проведено аналіз, який свідчить про те, що для формування гвардії сьогодні найбільш доцільно розглядати такі способи їх застосування, як превентивний, ситуативний та комплексний. Підхід до визначення способів застосування формувань дозволяє вибирати з переліку їх ознак, таких, як ситуації, типи та дії натовпу, тактичні прийоми і завдання формування, саме ті, які за показниками можливостей і ступеня досягнення мети кращі. Запропонований порядок визначення способів застосування формувань сприяє якісному виконанню завдання з припинення масових заворушень.


Ключові слова


масові заворушення; типова ситуація; тактичний прийом; спосіб застосування формування Національної гвардії України; раціональний спосіб.

Повний текст:

PDF

Посилання


Орлов, М. М. Способи дій внутрішніх військ під час припинення масових протистоянь громадян у разі виникнення міжетнічного конфлікту [Текст] / М. М. Орлов, В. В. Халеп, О. І. Шаповалов // Честь і закон. – 2014. – № 2. − С. 20–27.

Мещеряков, С. А. Оценка командиром механизмов образования толпы и бесконтактный способ действий сил правопорядка по пресечению массовых беспорядков [Текст] / С. А. Мещеряков // Вестник военной академии Республики Беларусь. – 2016. – № 2 (51). – С. 20–29.

Шмаков, О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань [Текст] / О. М. Шмаков. – Харків : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2005. – 276, 294 с.

Бацамут, В. М. Система тактичних прийомів застосування спеціальних засобів сльозоточивої дії проти учасників масових заворушень [Текст] / В. М. Бацамут, С. Д. Черкашин // Честь і закон. – 2013. – № 1. − С. 28–33.

Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13 берез. 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 17. – С. 3–4.
Copyright (c) 2019 О. L. Nazarenko, G. А. Drobaha, І. S. Luhovskyі, S. О. Vorobyov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР