DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/1/64/137005

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБІВ ВЗАЄМОДІЇ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ДИВЕРСІЯМ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ІНІЦІЮВАННЯ ПОЖЕЖ НА ВАЖЛИВИХ ЕЛЕМЕНТАХ ОБ’ЄКТА БЕЗ ПРОНИКНЕННЯ НА ЙОГО ТЕРИТОРІЮ

А. V. Kateshchenok

Анотація


 Подано методику визначення способів взаємодії сил охорони правопорядку під час протидії диверсіям, що здійснюються шляхом ініціювання пожеж на важливих елементах об’єкта без проникнення на його територію, яка враховує збільшену кількість факторів з організації взаємодії в умовах різної інформаційної обстановки.


Ключові слова


взаємодія; спосіб взаємодії; диверсія; методика.

Повний текст:

PDF

Посилання


ВСТ 03.021.011-2013(1). Операції, бойові дії. Спеціальна операція. Терміни та визначення. – Введ. 2013-09-07. – Київ : МО України, 2013. – 17 с.

Середенко, М. М. Погляди на форми і способи застосування складових структур сектору безпеки і оборони держави під час спільних дій в різних умовах воєнно-політичної обстановки [Текст] / М. М. Середенко, Г. В. Єфімов // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). – 2014. – Вип. 2 – C. 161–171.

Свинаренко, В. В. Рекомендації щодо боротьби з диверсійно-розвідувальними силами противника під час ведення територіальної оборони [Текст] : дис. … канд. військ. наук : спец. 20.01.01 “Воєнне мистецтво” / В. В. Свинаренко ; НАО України. – Київ, 2000. – 201 с.

Жуков, В. І. Визначення шляхів протидії диверсіям формувань сил спеціальних операцій [Текст] / В. І. Жуков, В. П. Коцюба, О. С. Тітов // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2010. – № 4. – С. 10–13.

Панченко, В. Ю. Аналіз досвіду протидиверсійних дій військових формувань у війнах та збройних конфліктах [Текст] / В. Ю. Панченко, І. О. Радченко // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016. – № 1. – С. 34–36.

Микрюков, В. Ю. Теория взаимодействия войск [Текст] / В. Ю. Микрюков. – Москва : Вузовская книга, 2002. – 240 с.

Волошин, О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Київський університет, 2010. – 336 с.

Борисов, В. В. Нечеткие модели и сети [Текст] / В. В. Борисов, В. В. Круглов, А. С. Федулов. – Москва : Горячая линия – Телеком, 2007. – 284 с.

Дослідження операцій. Частина 1. Лінійні моделі [Текст] : підручник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 168 с.

Теорія прийняття рішень органами військового управління [Текст] : монографія / В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов та ін. ; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова. – Харків : ХУПС, 2008. – 545 с.

Катещенок, А. В. Модель процесу виникнення й розповсюдження пожежі у разі диверсій, що здійснюються шляхом ініціювання пожеж на важливих елементах об’єкта без проникнення на його територію [Текст] / А. В. Катещенок, І. М. Неклонський // Системи обробки інформації. – 2017. – № 3. – С. 164–168.

Катещенок, А. В. Визначення раціональних способів взаємодії сил безпеки й оборони під час прикриття важливих державних об’єктів від підривних дій диверсійних сил противника [Текст] / А. В. Катещенок, І. М. Неклонський // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 3. – С. 100–107.

Катещенок, А. В. Оцінювання ефективності взаємодії сил охорони правопорядку під час прикриття важливих об’єктів від підривних дій диверсійних сил противника [Текст] / А. В. Катещенок, І. М. Неклонський // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Військові та технічні науки. – Хмельницький : НАДПСУ, 2017. – № 3 (73). – C. 69–81.

Неклонський, І. М. Рекомендації щодо формування групи експертів для визначення вихідних даних для аналізу системи взаємодії Національної гвардії України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій у надзвичайних ситуаціях / І. М. Неклонський // Честь і закон. – 2014. – № 4 (51). – С. 18–20.

Маляр, М. М. Декомпозиція задачі багатокритеріального вибору [Текст] / М. М. Маляр // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – Вип. 6. – № 48. – С. 43–46.
Copyright (c) 2020 А. V. Kateshchenok

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР