DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/1/64/137016

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМИСЛУ ПРОВЕДЕННЯ ЕСТАФЕТНОГО ПОШУКУ

V. Т. Chuprun, Т. А. Sutyushev, О. P. Nefedov

Анотація


Розглядаються проблемні питання організації та ведення пошуку естафетним способом. Наводяться методи визначення можливостей особового складу для виконання пошукових завдань, формулюються питання стосовно визначення їх порогових значень. Пропонується підхід до визначення замислу проведення естафетного пошуку.


Ключові слова


розвідувально-пошукові дії; естафетний пошук; показники можливостей особового складу; визначення замислу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Разработка мероприятий по повышению эффективности охраны и обороны стратегического объекта (аэродрома) при ведении боевого противодействия разведывательно-диверсионным группам (РДГ) противника (шифр “Сближение-ТС”) [Текст] : отчет о НИР (заключ.) / Харьк. высш. воен. авиац. инж. Краснознамен. уч-ще ВВС Украины ; науч. руководитель Т. А. Сутюшев ; отв. исполн. А. Е. Василенко. – Харьков, 1994. – 128 с.

Сутюшев, Т. А. Спосіб пошукових дій – естафетний пошук [Текст] / Т. А. Сутюшев // Честь і закон. – 2007. – № 2. – С. 18–21.

Способ определения функционального состояния человека [Текст] : пат. Рос. Федерация / Ю. Г. Шкорбатов, В. Г. Шахбазов, Н. М. Григор’єва. – № 2009494 від 15.03.1994.

Сутюшев, Т. А. Визначення фізіологічного стану розвідника в період рейду [Текст] / Т. А. Сутюшев, В. Г. Шахбазов, Н. М. Григор’єва // Збірник наукових праць ХІЛ ВПС. – 1998. – Вип. 1. – С. 37–41.

Спосіб визначення втомленості людини [Текст] : пат. України / Ю. Г. Шкорбатов, В. Г. Шахбазов, Т. А. Сутюшев, Н. М. Григор’єва. – № 2000042134 від 15.05.2001.

Шкорбатов, Ю. Г. Структурні і електрокінетичні властивості ядер клітин буккального епітелію людини у зв’язку з дією фізико-хімічних факторів й змінами функціонального стану організму [Текст] : дис. … д-ра біолог. наук за спец. 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія / Ю. Г. Шкорбатов. – Київ, 2005. – 340 с.

Результати польових досліджень змін психофізичного стану підрозділів спеціального призначення під час нічних рейдів у зимових умовах [Текст] / Т. А. Сутюшев, Н. М. Григор’єва, Ю. Г. Шкорбатов, Е. П. Кудрявцева // Честь і закон. – 2006. – № 1. – С. 44–47.

Розробка пропозицій щодо протидії підрозділам сил спеціальних операцій (ССО) при вирішенні завдання охорони та оборони стратегічного об’єкту (шифр “Протидія”) [Текст] : звіт з НДР (заключ.) / ХІ ВПС України ; наук. керівник Т. А. Сутюшев ; відп. викон. Р. Р. Шакіров. – Харків, 2003. – 182 с.

Визначення бойових можливостей підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ МВС України при проведенні пошукових дій за напрямом в гірській місцевості (шифр “Естафета”) [Текст] : звіт з НДР (заключ.) / Акад. ВВ МВС України ; наук. керівник Т. А. Сутюшев ; відп. викон. В. А. Шайтанов. – Харків, 2007. – 108 с., інв. № 148.

Розроблення раціонального варіанту застосування угрупування ВВ у спеціальній операції з локалізації та нейтралізації внутрішнього збройного конфлікту у прикордонному районі (шифр “Смерека”) [Текст] : звіт з НДР (заключ.) / Акад. ВВ МВС України ; наук. керівник Т. А. Сутюшев ; відп. викон. І. Є. Морозов. – Харків, 2011. – 290 с.

Сутюшев, Т. А. Результати аналізу особливостей системи управління розвідувально-пошуковими та пошуково-ударними діями внутрішніх військ з застосуванням авіації [Текст] / Т. А. Сутюшев, В. А. Шайтанов, С. П. Хань // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2011. – № 1.

Про деякі результати дослідницького рейду підрозділу сил спеціальних операцій (ССО) до об’єкту військ ППО [Текст] / Т. А. Сутюшев, В. Т. Чупрун, Є. Б. Смірнов та ін. // Збірник наукових праць Харківського військового університету. – 2003. – Вип. 1 (44). – С. 38, 39.

Аллеров, Ю. В. Порядок дій внутрішніх військ і Державної прикордонної служби під час виконання спільних завдань у ході спеціальної операції з локалізації внутрішнього збройного конфлікту в прикордонному районі [Текст] / Ю. В. Аллеров, Т. А. Сутюшев, І. Є. Морозов // Честь і закон. – 2011. – № 2. – С. 69–74.

Городнов, В. П. Методи кількісної оцінки рішень та моделювання службово-бойових дій частин і підрозділів внутрішніх військ [Текст] / В. П. Городнов. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2006. – 265 с.
Copyright (c) 2020 V. Т. Chuprun, Т. А. Sutyushev, О. P. Nefedov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР