DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/1/64/137036

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВАРІАНТА ПЕРЕГРУПУВАННЯ СИЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДО РАЙОНІВ ОПЕРАТИВНИХ ДІЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

О. М. Holovan

Анотація


Подано методику визначення раціонального варіанта перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій для виконання завдань із забезпечення громадської безпеки. Методика комплексно враховує: динаміку і складність оперативної обстановки в регіонах країни, пріоритети районів оперативних дій, часові та вартісні показники перегрупування сил до районів оперативних дій, ризики втрати контролю над територією зон відповідальності військових частин, які виділяють свої резерви до складу створюваних угруповань у кризових регіонах, чисельність резерву, що виділяється військовими частинами до складу створюваних угруповань, кількість та чисельність створюваних угруповань.


Ключові слова


резерв військової частини; район оперативних дій; транспортні витрати; ризики втрати контролю над зонами відповідальності; пріоритети районів оперативних дій; рівень складності оперативної обстановки; динаміка оперативної обстановки; показник; критерій; варіант перегрупування сил Національної гварді

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабков, Ю. П. Математична модель визначення оптимального плану передислокації військового оперативного резерву військ з урахуванням складності оперативної обстановки у зонах відповідальності частин [Текст] / Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут, М. М. Медвідь // Честь і закон. – 2004. – № 3. – С. 14–17.

Бацамут, В. М. Автоматизація процесу прийняття рішення на застосування сил військ при ускладненні оперативної обстановки [Текст] / В. М. Бацамут, С. А. Бабак, О. П. Добраниця // Честь і закон. – 2005. – № 3. – С. 11–17.

Моделювання процесу прийняття рішень Командувачем внутрішніх військ МВС України на застосування з’єднань (частин) військ при ускладненні оперативної обстановки [Текст] : звіт про НДР (шифр “Підтримка – Р”) (заключ.) / Військ. ін-т внутр. військ МВС України ; керівник Ю. П. Бабков ; викон. В. М. Бацамут. – № держреєстрації б/н. – Харків, 2005. – 55 с.

Полторак, С. Т. Математична модель залучення резервів військових частин внутрішніх військ з урахуванням оперативної обстановки у районах їх постійної дислокації та важливості завдань у районах призначення [Текст] / С. Т. Полторак, Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2013. – № 1. – С. 83–90.

Метод вироблення прогнозних висновків щодо стану оперативної обстановки в мегаполісі у сфері охорони громадського порядку [Текст] : звіт про НДР (шифр “Рубін”) (заключ.) / Національна акад. НГУ ; керівник В. М. Бацамут ; викон. С. В. Бєлай. – № держреєстрації 0115U002837. – Харків, 2016. – 316 с.

Бацамут, В. М. Методика оцінювання складності оперативної обстановки, що склалася на території виникнення надзвичайної ситуації соціального характеру [Текст] / В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2016. – № 2. – С. 10–18.

Бацамут, В. М. Метод оцінювання складності оперативної обстановки при виникненні в регіоні держави надзвичайної ситуації соціального характеру [Текст] / В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2016. – № 4. – С. 17–25.

Головань, О. М. Система показників і критеріїв, що характеризує процес перегрупування сил національної гвардії України до районів оперативних дій при виникненні надзвичайних ситуацій соціального характеру [Текст] / О. М. Головань // Честь і закон. – 2017. – № 1. – С. 69–77.

Бацамут, В. М. Методика визначення пріоритетів районів оперативних дій для сил Національної гвардії України при виникненні у державі надзвичайних ситуацій соціального характеру [Текст] / В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2017. – № 1. – С. 56–63.

Адамчук, М. М. Методика ранжирування районів призначення для сил Національної гвардії України у разі одночасного виникнення кризових ситуацій у кількох регіонах держави [Текст] / Ю. П. Бaбков, В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2014. – № 4. – С. 21–29.

Бацамут, В. М. Методика визначення ризиків втрати контролю над зонами відповідальності військових частин, що виникають внаслідок перегрупування сил національної гвардії України [Текст] / В. М. Бацамут, О. М. Головань // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони КНУОУ імені Івана Черняховського. – 2016. – № 3 (27). – С. 131–143.

Гольштейн, Е. Г. Задачи линейного программирования транспортного типа [Текст] / Е. Г. Гольштейн, В. Б. Юдин. – Москва : Наука, 1969. – 354 с.

Кузнецов, А. В. Руководство к решению задач по математическому программированию [Текст] / А. В. Кузнецов, Н. И. Холод, Л. С. Костевич. – Минск : Высшая школа, 1978. – 110 с.
Copyright (c) 2020 О. М. Holovan

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР