DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/4/59/137827

МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

S. V. Bielai, І. В. Evtushenko, Е. М. Poltavskij

Анотація


Проведено аналіз нормативно-правових актів, що декларують питання забезпечення національної безпеки України. Встановлено, що наразі виникає практична необхідність у розробленні основних положень, які становитимуть сутність організації взаємодії сил охорони правопорядку та міжнародних організацій під час реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України. Розроблено структурну схему механізму організації взаємодії сил охорони правопорядку з міжнародними організаціями у реагуванні на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України.


Ключові слова


національна безпека; кризові ситуації; сили охорони правопорядку; міжнародні організації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 р. “Про Стратегію національної безпеки України” [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата звернення : 26.11.2016). – Назва з екрана.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 р. “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 24.09.2015 р. № 555/2015. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/555/2015 (дата звернення : 26.11.2016). – Назва з екрана.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.03.2016 р. “Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України” [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/92/2016 (дата звернення : 26.11.2016). – Назва з екрана.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.05.2016 р. “Про Стратегічний оборонний бюлетень України” [Електронний ресурс] : введений в дію Указом Президента України від 06.06.2016 р. № 240/2016. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/240/2016 (дата звернення : 26.11.2016). – Назва з екрана.

Про внесення змін до Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України” щодо вдосконалення координації і контролю у сфері національної безпеки і оборони [Електронний ресурс] : Закон України від 25.12.2014 р. № 43-VIII : за станом на 26.11.2016 р. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/43-19/paran20?nreg=43-19&find=1&text (дата звернення : 26.11.2016). – Назва з екрана.

Бабков, Ю. П. Підходи до прийняття рішень при реагуванні на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України [Текст] / Ю. П. Бабков, М. М. Адамчук // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., м. Київ, 25–26 листоп. 2016 р. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2016. – С. 24–27.

Бєлай, С. В. Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика : монографія [Текст] / С. В. Бєлай. – Х. : НА НГУ, 2015. – 349 с.

Тактика [Текст] / под ред. В. Г. Резниченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Воениздат, 1987. – 496 с.

Про Раду національної безпеки і оборони України [Електронний ресурс] : Закон України від 05.03.1998 р. № 183/98-ВР : за станом на 07.05.2016 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр (дата звернення : 26.11.2016). – Назва з екрана.

Про Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 14.04.1999 р. № 379/99. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/379/99 (дата звернення : 26.11.2016). – Назва з екрана.

Про військово-цивільні адміністрації [Електронний ресурс] : Закон України від 03.02.2015 р. № 141-VIII : за станом на

11.2016 р. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/141-19 (дата звернення : 26.11.2016). – Назва з екрана.
Copyright (c) 2021 S. V. Bielai, І. В. Evtushenko, Е. М. Poltavskij

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР