DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/4/59/137829

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДНОСТІ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ ПРИ ВИНИКНЕННІ В РЕГІОНІ ДЕРЖАВИ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

V. М. Batsamut

Анотація


Розроблено метод, який дозволяє визначити поточні та прогнозні оцінки складності оперативної обстановки в регіоні (населеному пункті) країни, сформувати уявлення про динаміку її змін, отримати об’єктивні висновки з оцінювання оперативної обстановки на території виникнення надзвичайної ситуації соціального характеру, зумовленої масовими протиправними діями громадян.


Ключові слова


надзвичайна ситуація; масові заворушення; складність оперативної обстановки; фактори; показники (індикатори); критерії; рівень; система уявлень і абстракцій; метод.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-XII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 48.

Бацамут, В. М. Оцінювання стану оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку [Текст] : монографія / В. М. Бацамут, С. В. Бєлай. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – 155 с.

Шмаков, О. М. Критерії складності оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки [Текст] / О. М. Шмаков // Честь і закон. – 2006. – № 2. – С. 9–15.

Шмаков, О. М. Критерій складності оперативної обстановки у сфері забезпечення громадської безпеки для оперативної ланки сил охорони правопорядку [Текст] / О. М. Шмаков // Честь і закон. – 2007. – № 4. – С. 4–8.

Бацамут, В. М. Фактори для оцінювання складності оперативної обстановки у разі виникнення надзвичайних ситуацій соціального характеру, зумовлених масовою активністю громадян [Текст] / В. М. Бацамут, Г. А. Дробаха // Честь і закон. – 2016. – № 1. – С. 31–37.

Бацамут, В. М. Методика оцінювання складності оперативної обстановки, що склалася на території виникнення надзвичайної ситуації соціального характеру [Текст] / В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2016. – № 2. – С. 10–18.

Бєлай, С. В. Порядок роботи груп спостереження щодо добування даних за елементами оперативної обстановки в умовах виникнення масових заворушень [Текст] / С. В. Бєлай, В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2009. – № 3. – С. 50–59.

Шмаков, О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань [Текст] / О. М. Шмаков. – 5-те вид., переробл. і допов. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – 518 с.

Бацамут, В. М. Підхід до вироблення висновків щодо стану оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку [Текст] / В. М. Бацамут // Системи обробки інформації. – Х. : ХУПС, 2014. – № 4 (120). – С. 192–198.

Садовникова, Н. А. Анализ временных рядов и прогнозирование [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Садовникова, Р. А. Шмойлова. – М. : Моск. гос. ун-т экономики, статистики

и информатики, 2001. – 67 с.
Copyright (c) 2020 V. М. Batsamut

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР