DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/4/59/137831

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РАПТОВОСТІ ДІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ФОРМУВАННЯМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗНЕШКОДЖЕННЯ НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ

V. V. Kolyanda, G. А. Drobakha

Анотація


Розглянуто вагомість раптовості як чинника досягнення успіху при плануванні операції (бою), ступінь досягнення раптовості в умовах внутрішнього збройного конфлікту, а також вплив чинників раптовості дій на ефективність виконання завдань формуваннями Національної гвардії України у спеціальній операції із знешкодження незаконних збройних формувань.


Ключові слова


Національна гвардія України; незаконні збройні формування; спеціальна операція; збройний конфлікт; раптовість дій; ефективність виконання завдань.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13 берез. 2014 р. № 876-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 17. – Ст. 594 (зі змінами, внесеними згідно із Законом від 24.12.2015 р. № 920-VIII).

Лобов, В. М. Военная хитрость [Текст] / В. М. Лобов. – М. : Логос, 2001. – 183 с.

Волобуев, В. Р. К вопросу о внезапности и неожиданности [Текст] / В. Р. Волобуев, К. И. Лазар, А. А. Яшин // Военная мысль. – 1989. – № 3. – С. 22–30.

Кирьян, М. М. Внезапность в операциях вооруженных сил США [Текст] / М. М. Кирьян. – М. : Воениздат, 1982. – 328 с.

Калистратов, О. И. К вопросу о применении принципа внезапности в вооруженной борьбе [Текст] / О. И. Калистратов // Военная мысль. – 2008. – № 9. – С. 19–26.

Анцупов, А. Я. Стратегическое управление [Текст] / А. Я. Анцупов. – М. : Техносфера, 2015. – С. 265–274.

Омелькин, А. И. Психологические условия достижения и предупреждения внезапности в войнах и военных конфликтах [Текст] : дис. … канд. психол. наук / А. И. Омелькин. – М., 1997. – 256 с.
Copyright (c) 2020 V. V. Kolyanda, G. А. Drobakha

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР