DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/4/59/137836

МІСЦЕ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ З ПРИПИНЕННЯ ГРУПОВИХ ПРОТИПРАВНИХ ДІЙ ЗАСУДЖЕНИХ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

А. V. Petik

Анотація


Проведено аналіз ситуацій, пов’язаних із подіями, що сталися в установах виконання покарань, та підрозділами, які залучені до реагування на такі події. Визначено місце Національної гвардії України серед формувань, які задіяні до припинення групових протиправних дій засуджених в установах виконання покарань. Проаналізовано нормативно-правові акти України, які визначають сили та засоби, необхідні для реагування на кризові ситуації, що відбуваються в установах виконання покарань

Ключові слова


спеціальна операція; кримінально-виправна установа; Національна гвардія України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-XII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 48.

Про застосування внутрішніх військ МВС України під час здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, участі в ліквідації надзвичайних ситуацій та проведенні спеціальних операцій [Текст] : директива командувача внутрішніх військ МВС України від 27.06.2013 р. № Д-18 Дск, інв. № 156 Дск.

Про затвердження Положення про групу швидкого реагування установи кримінально-виконавчої системи [Текст] : наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16.08.2004 р. № 153.

Про затвердження Настанови про дії органів, підрозділів внутрішніх справ, з’єднань, військових частин внутрішніх військ, вищих навчальних закладів МВС України з ліквідації масових заворушень [Текст] : наказ Міністра внутрішніх справ України від 11.11.2003 р. № 1345 Дск.

Богатирьова, О. А. Особливості виконання покарання у виді позбавлення волі в умовах надзвичайних ситуацій [Текст] / О. А. Богатирьова // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2015. – Вип. 3. – С. 17–25.

Кириллов, М. А. Деякі питання контролю за оперативною обстановкою в виправних установах [Текст] / М. А. Кириллов // Галузеві проблеми юридичної науки та практики. – 2015. – Вип. 2. – С. 71–75.

Єманов, В. В. Аналіз масових безладів на території країн Європи, СНД і України та роль внутрішніх військ під час їх ліквідації [Текст] / В. В. Єманов, Є. Г. Башкатов // Системи озброєння і військова техніка. – X. : Харк. ун-т Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2010. – № 4 (24). – С. 201–207.
Copyright (c) 2020 А. V. Petik

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР