DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/4/59/137846

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

S. М. Osipenko

Анотація


Сформульовано загальні методичні положення для економічного аналізу діяльності військової частини Національної гвардії України, на основі яких розроблено методичні рекомендації для проведення аналізу обсягу її діяльності за призначенням.


Ключові слова


економічний аналіз; методичний апарат економічного аналізу; показник; фактор; резерв в економічному аналізі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Положення про військове господарство внутрішніх військ МВС України [Текст] (затв. наказом командувача ВВ МВС України № 72 від 20.05.1992 р.).

Положення про фінансове господарство військової частини Збройних Сил України [Текст] : наказ Міністра оборони України № 625 від 28.10.2006 р.

Шпильовий, С. Є. Управління фінансово-економічною діяльністю та фінансовий контроль у Збройних Силах України [Текст] : навч. посіб. / С. Є. Шпильовий, Д. М. Котій. – К. : ВІ КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. – 310 с.

Кириленко, І. В. Основи оборонної економіки [Текст] : курс лекцій для курсантів спеціальності “Фінанси” / І. В. Кириленко. – К. : ВІ КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 135 с.

Военно-экономический анализ [Текст] : учебник / С. Ф. Викулов, Г. П. Жуков, В. Н. Ткачёв, В. Я. Ушаков. – М. : Воениздат, 2001. – 360 с.

Чебан, Т. М. Теорія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Чебан, Т. А. Каліфська, І. О. Дмитрієнко ; за ред. проф. В. Є. Труша. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 214 с.

Бабець, Є. К. Теорія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / М. І. Горлов, С. О. Жуков, В. П. Стасюк. – К. : Професіонал, 2007. – 384 с.

Осипенко, С. М. Задача оцінювання результатів діяльності формувань внутрішніх військ МВС України [Текст] / С. М. Осипенко // Честь і закон. – 2006. – № 4. – С. 19–21.

Розробка методичного забезпечення діяльності служб тилу НГУ [Текст] : звіт про НДР (проміж.) (шифр “Постачання”) / НАНГУ ; кер. В. П. Городнов ; викон. В. П. Василенко, С. М. Осипенко, С. О. Павленко та ін. – Х., 2015. – 118 с. – Інв. № 121-2016.

Розробка методичного забезпечення діяльності служб тилу НГУ [Текст] : звіт про НДР (заключ.) (шифр “Постачання”) / НАНГУ ; кер. В. П. Городнов ; викон. В. П. Василенко, С. М. Осипенко, С. О. Павленко та ін. – Х., 2016. – 202 с.

Осипенко, С. М. Факторно-операційний підхід до управління службово-бойовою діяльністю військових частин [Текст] / С. М. Осипенко, С. В. Бєлай // Честь і закон. – 2009. – № 4. – С. 49–53.
Copyright (c) 2021 S. М. Osipenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР