DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/2/57/138164

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДНОСТІ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ, ЩО СКЛАЛАСЯ НА ТЕРИТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

V. М. Batsamut

Анотація


Розроблено методику, яка дозволяє одержувати поточні оцінки складності оперативної обстановки, що склалася на території виникнення надзвичайної ситуації соціального характеру, зумовленої масовою активністю громадян.


Ключові слова


складність оперативної обстановки; фактори; критерії; рівень; надзвичайна ситуація; масові заворушення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-XII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 48.

Бацамут, В. М. Оцінювання стану оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку [Текст] : монографія / В. М. Бацамут, С. В. Бєлай. – Х. : Акад. внутрішніх військ МВС України, 2013. – 155 с.

Шмаков, О. М. Критерії складності оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки [Текст] / О. М. Шмаков // Честь і закон. – 2006. – № 2. – С. 9–15.

Шмаков, О. М. Критерій складності оперативної обстановки у сфері забезпечення громадської безпеки для оперативної ланки сил охорони правопорядку [Текст] / О. М. Шмаков // Честь і закон. – 2007. – № 4. – С. 4–8.

Бєлай, С. В. Обґрунтування чинників, які визначають стан оперативної обстановки в населених пунктах під час масової активності громадян / С. В. Бєлай // Честь і закон. – 2008. – № 2. – С. 18–22.

Бацамут, В. М. Фактори для оцінювання складності оперативної обстановки у разі виникнення надзвичайних ситуацій соціального

характеру, зумовлених масовою активністю громадян [Текст] / В. М. Бацамут, Г. А. Дробаха // Честь і закон. – 2016. – № 1. – С. 31–37.

Плюта, В. Сравнительный многомерный анализ в экономическом моделировании [Текст] / В. Плюта. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 174 с.

Кузнецов, Д. Ю. Кластерный анализ и его применение [Текст] / Д. Ю. Кузнецов, Т. Л. Трошина // Ярославский педагогический вестник. – 2006. – № 4. – С. 103–107.
Copyright (c) 2021 V. М. Batsamut

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР