DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/2/57/138172

МОДЕЛЬ ТА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОКАЗНИКА ВТРАТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ ВІД РІВНЯ ФІНАНСУВАННЯ З’ЄДНАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У МИРНИЙ ЧАС

V. P. Gorodnov, S. О. Pavlenko, V. V. Ovcharenko

Анотація


Розроблено методику, яка дозволяє формувати моделі, необхідні для виявлення залежності показника втрати ефективності забезпечення процесів виконання службово-бойових завдань від рівня поточного обмеженого фінансування (за напрямками) з’єднань Національної гвардії України у мирний час з метою максимального збереження їх  службово-бойових можливостей.


Ключові слова


можливості; фінансове забезпечення; з’єднання; військові частини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Селивановский, А. О. Докладная записка ОО НКВД СТФ в УОО НКВД СССР [Електронний ресурс] / А. О. Селивановский. – Режим доступу : http://battle.volgadmin.ru/ Documents/NKVD/12.aspx. – Назва з екрана.

Ульянов, В. Н. Война войной, а питаться надо [Електронний ресурс] / В. Н. Ульянов. – Режим доступу : http://article.unipack.ru/34567/. – Назва з екрана.

Никитенко, Е. Г. Безвозвратные и санитарные потери 40-й А и пути их сокращения [Електронний ресурс] / Е. Г. Никитенко. – Режим доступу : http://army.lv/ru/Bezvozvratnie-i-sanitarnie-poteri-40-y-A-i-puti-ih-sokrashcheniya/ 90/4969. – Назва з екрана.

Городнов, В. П. Показник та критерій оцінки впливу рівня фінансового забезпечення на можливості з’єднань Національної гвардії України [Текст] / В. П. Городнов, С. О. Павленко, В. В. Овчаренко // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – Хмельницький : НАДПСУ, 2016. – Вип. 1. – С. 35–46. – (Серія “Військові та технічні науки”).

Ткач, І. О. Аналіз спроможності фінансової системи держави функціонувати в особливий (кризовий) період: досвід Великої Вітчизняної війни та стан сьогодення [Електронний ресурс] / І. О. Ткач. – Режим доступу : http://elartu.tntu. edu.ua/bitstream/123456789/1478/1/11timtss.pdf. – Назва з екрана.

Семенихін, І. М. Організація фінансового забезпечення військ [Текст] : навч. посіб. / І. М. Семенихін. – К. : НАОУ, 2007. – 423 с.

Бондаренко, О. Г. Методичний підхід до економічної оцінки господарської діяльності військової частини (на прикладі продовольчої служби) [Текст] / О. Г. Бондаренко, В. П. Василенко, Ю. І. Кушнерук // Честь і закон. – 2011. – № 4. – С. 99–105.

Василенко, В. П. Застосування методів воєнно-економічного аналізу діяльності продовольчої служби військової частини ВВ МВС України [Текст] / В. П. Василенко, О. Г. Бондаренко, Ю. І. Кушнерук // Честь і закон. – 2010. – № 4. – С. 68–73.

Василенко, В. П. Методика оцінювання ефективності утримання об’єктів продовольчої служби військової частини внутрішніх військ МВС України [Текст] / В. П. Василенко, О. Г. Бондаренко, С. О. Каплун // Честь і закон. – 2012. – № 4. – С. 72–77.

Про Національну гвардію України [Електронний ресурс] : Закон України від 13.03.2014 р. / Офіційний веб-портал Верховної Ради України). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/876-18. – Назва з екрана.

Городнов, В. П. Вища математика [Текст] : підручник (для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.) / В. П. Городнов. – 3-тє вид. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – 372 с.

Городнов, В. П. Математичне моделювання службово-бойових дій Національної гвардії [Текст] : навч. посіб. (для курсантів НА НГУ) / В. П. Городнов. – Х. : НА НГУ, 2014. – 140 с.

Бобриков, А. А. Методика оценки боевых возможностей группировок войск в целях обоснования решений по строительству и применению ВС [Текст] / А. А. Бобриков // Военно-промышленный курьер. – 2009. – № 24. – С. 14–22.

Система показників можливостей бригади оперативного призначення Національної гвардії України у спеціальній операції зі знешкодження незаконних збройних формувань [Текст] / В. П. Варакута, Г. А. Дробаха, І. С. Луговський, С. М. Гніденко // Честь і закон. – 2015. – № 1. – С. 35–44.

Городнов, В. П. Модели и показатели оценки и прогноза возможностей соединений, частей и подразделений внутренних войск по выполнению задач по предназначению в условиях мирного времени [Текст] / В. П. Городнов, С. Т. Полторак, А. И. Цыс // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х. : ХУПС, 2012. – Вип. 1 (30). – С. 211–215.

Армію не встигли забезпечити зимовою формою [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukr.media/ukrain/216525/. – Назва з екрана.
Copyright (c) 2021 V. P. Gorodnov, S. О. Pavlenko, V. V. Ovcharenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР