АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИКОРДОННОЮ БЕЗПЕКОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

  • D. А. Kupriyenko Національна академія Державної прикордонної служби України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/1/56/138206

Ключові слова:

прикордонна безпека, Агенція FRONTEX, система EUROSUR, моніторинг, євроінтеграція.

Анотація

Розкрито сутність реінжинірингу системи управління прикордонною безпекою ЄС, що полягає у запровадженні єдиної політики управління безпекою на зовнішньому кордоні, збільшенні потенціалу та розширенні мандата наднаціональної безпекової структури – Агенції FRONTEX, створенні Європейської прикордонної і берегової охорони, подальшому розвитку спільної інформаційно-комунікаційної платформи EUROSUR.

Біографія автора

D. А. Kupriyenko, Національна академія Державної прикордонної служби України

Купрієнко Дмитро Анатолійович – кандидат технічних наук, доцент, докторант Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Посилання

Хартия европейской безопасности (Стамбул, 19 ноября 1999 года) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osce.org/ ru/ node/ 125811?download=true. – Назва з екрана.

Border Security and Managenent Concept: Framework for Co-operation by the OSCE Participating States. 13 Meeting of the Mimstenal council, Ljubljana, December 2005. MC. DOC/2/05 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osce.org/ mc/ 17452?download=true. – Назва з екрана.

Про схвалення Концепції інтегрованого управління кордонами [Текст] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 1149-р // Офіційний вісник України. – 2015. – № 90. – С. 126. – Ст. 3047.

Купрієнко, Д. А. Модель еволюції транскордонних відносин у контексті забезпечення прикордонної безпеки [Текст] / Д. А. Купрієнко, С. В. Хом’як // Інтегроване управління кордоном: теорія та практика : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький 21-22 травня 2013 р.). – Хмельницький : НАДПСУ, 2013. – С. 89–91.

Ананьїн, О. В. Європейська прикордонна колективна безпека – вимога сучасності [Текст] / О. В. Ананьїн // Політологічний вісник : зб. наук. пр. / Політологічний центр при Київському нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – К. : Інтас, 2012. – Вип. 62. – С. 281–287.

Литвин, М. М. Інтегроване управління кордонами [Текст] : підручник / М. М. Литвин. – Хмельницький : НАДПСУ, 2011. – 496 с.

Мельников, О. Г. Державне управління у сфері прикордонної безпеки в умовах європейської інтеграції України [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / О. Г. Мельников ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2011. – 20 с.

Назаренко, В. О. Безпека європейських кордонів: український вимір [Текст] / В. О. Назаренко // Науковий вісник Державної прикордонної служби України. – Хмельницький, 2008. – № 1. – С. 3–8.

Петрова, Ю. М. Стан та перспективи співпраці з європейською агенцією управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав-членів Європейського Союзу Frontex [Текст] / Ю. М. Петрова // Науковий вісник Державної прикордонної служби України. – Хмельницький, 2011. – № 1. – С. 28–34.

A European Border and Coast Guard and effective management of Europe’s external borders / Strasbourg, COM(2015) 15.12.2015 673 final [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_en.pdf. – Назва з екрана.

Eighth biannual report on the functioning of the Schengen area (1 May - 10 December 2015) / Strasbourg, COM(2015) 675 final [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/ policies/borders-and-visas/schengen/docs/eighth_biannual_report_on_the_functioning_ of_the_schengen_area_en.pdf. – Назва з екрана.

Commission Recommendation adopting the Practical handbook for implementing and managing the European Border Surveillance System (EUROSUR Handbook), C(2015) 9206 final, 15.12.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we- do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/ eurosur_handbook_en.pdf. – Назва з екрана.

Draft Report on The situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration / Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (2015/2095(INI)), 18.01.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.statewatch.org/news/2016/jan/ep-draft-report-on-med.pdf. – Назва з екрана.

Guidelines for Risk Analysis. Units Structure and tools for the application of CIRAM version 2.0 / FRONTEX, Warsaw, Poland, 2012. – 112 pg.

Council Regulation (EU) No 2007/2004 of the European Council of 26 October 2004 establishing a European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union, OJ L349/1, 25.11.2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX: 32004R2007&from=EN. – Назва з екрана.

Махнюк, А. В. Стан запровадження системи аналізу ризиків у прикордонних відомствах держав-членів Європейського Союзу [Текст] / А. В. Махнюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 6. – С. 122–125.

FRAN Quarterly. Q01 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN_Q1_2015.pdf. – Назва з екрана.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті