DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/1/56/138232

МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ НЕОБХІДНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ БОЙОВОЇ СЛУЖБИ З ОХОРОНИ ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТІВ

V. P. Gorodnov, S. М. Sukonko

Анотація


Наведено модель визначення розрахункових коефіцієнтів для оцінювання чисельності особового складу з урахуванням усіх відомих особливостей сучасних умов служби з охорони окремих об’єктів.


Ключові слова


охорона об’єктів; коефіцієнти; оцінка необхідної чисельності особового складу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13 березня 2014 р. № 876-VII // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 24.

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей [Текст] : Закон України від 20 грудня 1991 р. № 2011-XII (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 15. – Ст. 190.

Кодекс законів про працю України [Текст] : офіц. текст [затв. Законом України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII] // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375.

Про відпустки [Текст] : Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.

Городнов, В. П. Математичне моделювання службово-бойових дій Національної гвардії [Текст] : навч. посіб. / В. П. Городнов. – Х. : НА НГУ, 2014. – 211 с.

Кривенко, О. В. Методика розрахунку чисельності підрозділів та частин внутрішніх військ [Текст] / О. В. Кривенко // Честь і закон. – 2007. – № 4. – С. 21–25.

Моделювання структури витрати часу при оцінці необхідної чисельності лінійних частин внутрішніх військ для виконання планових завдань СБД [Текст] / В. П. Городнов, В. І. Воробйов, Ю. В. Аллеров та ін. // Честь і закон. – 2006. – № 4. – С. 5–9.
Copyright (c) 2020 V. P. Gorodnov, S. М. Sukonko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР