DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/1/56/138237

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ УДАРУ ПОВІТРЯНОГО ПРОТИВНИКА З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИАГЕНТНОГО АЛГОРИТМУ

І. А. Taran, S. О. Starodubtsev

Анотація


Розроблено методичні підходи до визначення об’єктів удару повітряного противника з використанням мультиагентного алгоритму. Показана можливість визначення маршрутів польоту засобів повітряного нападу до об’єктів прикриття та до елементів системи протиповітряної оборони –  об’єктів удару та послідовності їх ураження. Наведені результати розрахунків.


Ключові слова


мультиагентний алгоритм; штучний інтелект; оптимізація; маршрут польоту; система протиповітряної оборони; засіб повітряного нападу; об’єкт удару.

Повний текст:

PDF

Посилання


Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку) [Текст] : монографія / В. П. Городнов, Г. А. Дробаха, М. О. Єрмошин та ін. – Х. : ХВУ, 2004. – 410 с.

Синтез адаптивних структур системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об’єктів і військ та оцінка її ефективності (теорія, практика, тенденції розвитку) [Текст] : монографія / А. Я. Торопчин, І. О. Кириченко, М. О. Єрмошин та ін. – Х. : ХУПС, 2006. – 350 c.

Теорія прийняття рішень органами військового управління [Текст] : монографія / В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов, Г. А. Дробаха та ін. ; за ред. В. І. Ткаченка, Є. Б. Смірнова. – Х. : ХУПС, 2008. – 545 с.

Ярош, С. П. Теоретичні основи побудови та застосування розвідувально-управляючих інформаційних систем протиповітряної оборони [Текст] : монографія / С. П. Ярош ; за ред. І. О. Кириченка. – Х. : ХУПС, 2012. – 512 с.

Городнов, В. П. Методика оценки важности объектов, прикриваемых силами и средствами ПВО [Текст] / В. П. Городнов, С. В. Лазебник, В. Г. Малюга // Збірник наукових праць. – Х. : ХВУ, 2003. – Вип. 4 (47). – С. 8–12.

Смірнов, Є. Б. Методика визначення важливості об’єктів прикриття з використанням методу аналізу ієрархій / Є. Б. Смірнов, І. А. Таран, А. В. Тристан // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України : зб. наук. пр. – Х. : ХУПС, 2014. – Вип. 2 (15). – С. 21–24.

M. Dorigo, V. Maniezzo, and A. Colorni, “Ant System: Optimization by a colony of cooperating agents,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics – Part B, vol. 26, no. 1, pp. 29–41, 1996.

T. Stutzle and H. H. Hoos, “MAX–MIN Ant System,” Future Generation Computer Systems, vol. 16, no. 8, pp. 889–914, 2000.

Худов, Г. В. Використання мультиагентного (мурашиного) алгоритму для розпізнавання елементів замислу повітряного противника [Текст] / Г. В. Худов, І. А. Таран // Системи озброєння і військова техніка. – Х. : ХУПС, 2015. – Вип. 3 (43). – С. 179–185.

Худов, Г. В. Використання мультиагентного (мурашиного) алгоритму для розпізнавання елементів замислу повітряного противника з урахуванням наряду засобів повітряного нападу [Текст] / Г. В. Худов, І. А. Таран, О. А. Заболотний // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Х. : ХУПС, 2015. – Вип. 3 (20). – С. 61–63.

Суботін, С. О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечітко логічних і нейромережних моделей [Текст] : монографія / С. О. Суботін, А. О. Олійник, О. О. Олійник; за заг. ред. С. О. Суботіна. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 375 с.
Copyright (c) 2020 І. А. Taran, S. О. Starodubtsev

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР