DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2016/1/56/138240

ВОЄНІЗОВАНА СИЛА МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ – ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

V. V. Ovcharenko, G. М. Miroshnichenko

Анотація


Визначено склад і структуру воєнізованої сили міжнародного тероризму та розкрито методи застосування її у разі розгортання збройного протистояння. Як учасники збройного протистояння виступають воєнізовані неурядові організації та міжнародні терористичні сили.


Ключові слова


міжнародний тероризм; воєнізована сила; кримінально-терористичні організації; асиметричні операції та дії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Взаимоотношения армии и негосударственных вооруженных формирований в XXI столетии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tass.ru/ mezhdunarodnaya-panorama/2698870 (дата звернення : 11.03.16). – Назва з екрана.

Асимметрия в вооруженном противоборстве (часть 1) 27.08.2012 МНЕНИЯ Концепции и доктрины [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.belvpo.com/ru/ 15326.html (дата звернення : 11.03.16). – Назва з екрана.

Асимметрия в вооруженном противоборстве (часть 2) 29.08.2012 АНАЛИТИКА Концепции и доктрины [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.belvpo.com/ru/15441.html (дата звернення : 11.03.16). – Назва з екрана.

Гражданская война в Сирии. Материал из Википедии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.belvpo.com/ru/15441.html (дата звернення : 11.03.16). – Назва з екрана.
Copyright (c) 2020 V. V. Ovcharenko, G. М. Miroshnichenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР