DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/2/65/139224

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ОРГАНАМ УПРАВЛІННЯ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ЩОДО ПОБУДОВИ ПІДСИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ НАДВОДНОЇ ОБСТАНОВКИ НА МОРСЬКІЙ ДІЛЯНЦІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

V. Yu. Mazur, D. А. Kupriyenko, О. V. Borovyk

Анотація


Розроблено науково-методичні рекомендації органам управління прикордонного загону щодо побудови підсистеми технічного моніторингу надводної обстановки на морській ділянці відповідальності, які пропонується використовувати під час підготовки до оперативно-службової діяльності. При цьому як критерій оптимальності побудови підсистеми технічного моніторингу вибрано ознаку мінімізації зведених до одиниці часу затрат для прикриття визначеної ділянки відповідальності при забезпеченні вимог до функціональної достатності, стійкості та придатності компонентів цієї підсистеми.


Ключові слова


надводна обстановка; морська ділянка відповідальності; підсистема технічного моніторингу; технічні засоби виявлення; критерій

Повний текст:

PDF

Посилання


Про державний кордон України [Текст] : Закон України від 04.11.1991 № 1777-XII (зі змінами станом на 05.01.2016 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.

Про Державну прикордонну службу України [Текст] : Закон України від 03.04.2003 р. № 661-IV // Відомості Верховної Ради України (зі змінами станом на 18.12.2015 р.). – 2003. – № 27. – Ст. 208.

Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми “Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до 2020 року [Текст] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 1179-р // Офіційний вісник України. – 2015. – № 92. – Ст. 3142. – С. 146.

Мазур, В. Ю. Загальна модель створення, функціонування та розбудови системи висвітлення надводної обстановки в різних умовах [Текст] / В. Ю. Мазур, Д. А. Купрієнко // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 1 (53). – С. 168–176.

Про підготовку до оперативно-службової діяльності у 2018 році [Текст] : наказ Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України від 21.05.2017 р. № 43. – 16 с.

Кривий, В. І. Визначення напрямків модернізації та раціонального оновлення парку радіолокаційної техніки Державної прикордонної служби України [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 20.02.14 / В. І. Кривий. – Хмельницький, 2007. – 174 с.

Купрієнко, Д. А. Структурний синтез динамічних систем із квазілінійним і часовим розподіленням компонентів [Текст] : монографія / Д. А. Купрієнко, О. В. Боровик. – Хмельницький : НАДПСУ, 2015. – 348 с.

Боровик, О. В. Методика синтезу системи технічного контролю державного кордону в умовах однорідності параметрів середовища функціонування / О. В. Боровик, Д. А. Купрієнко // Труди академії / за ред. І. С. Руснака. – Київ : НАОУ, 2007. – № 7 (80). – С. 186–194.

Купрієнко, Д. А. Модель вартісного ресурсу технічних засобів охорони, що перебувають на балансі Державної прикордонної служби України [Текст] / Д. А. Купрієнко, М. І. Лисий, І. Ю. Науменко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – Т. 1. – № 6. – Ч. 1. – С. 207–212.
Copyright (c) 2021 V. Yu. Mazur, D. А. Kupriyenko, О. V. Borovyk

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР