DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/2/65/139226

МЕТОД СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

О. S. Androshchuk, V. S. Yegorov

Анотація


Обґрунтовано актуальність ситуаційного управління для виконання завдань в охороні державного кордону, а також концепцію управління знаннями у вирішенні завдань ситуаційного управління. Розроблено метод ситуаційного управління з використанням знань, що дає змогу приймати рішення з реагування на ситуації в оперативно-службовій діяльності регіонального управління.

Ключові слова


знання; моделі; методи управління знаннями; ситуаційне управління; регіональне управління; охорона державного кордону

Повний текст:

PDF

Посилання


Mockler, R. J. Situational Theory of Management [Текст] / R. J. Mockler // Harvard Business Review. – 1971. – Vol. 49. – № 3. – P. 151.

Кунц, Г. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций [Текст] / Г. Кунц, С. О’Донел ; пер. с англ. ; под ред. Д. М. Гвишиани. – Т. 1, ІІ. – Москва : Прогресс, 1991. – 250 с.

Морозов, А. А. Ситуационные центры. Информационные технологии будущего: новая информационная технология [Текст] : монография / А. А. Морозов, В. А. Ященко ; Ин-т проблем мат. машин и систем НАН Украины. – Киев : Интертехнодрук, 2008. – 332 с.

Ситуативні центри органів державної влади [Текст] : наук. розробка / авт. кол. : А. І. Семенченко, І. В. Клименко, А. В. Журавльов та ін. ; за заг. ред. проф. А. І. Семенченка. – Київ : НАДУ, 2013. – 60 с.

Полянська, А. С. Використання ситуаційного підходу в управлінні розвитком підприємств [Текст] : монографія / А. С. Полянська. – Івано-Франківськ : Акцент, 2011. – 432 с.

Шамов, О. Современные концепции и методы управления [Текст] : монография / О. Шамов, В. Матвейчук. – Гродно : ГрГУ, 2011. – 309 с.

Управление знаниями [Текст] / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. – Санкт-Петербург : СПбГУЭФ, 2012. – 77 с.

Нонака Икуджиро. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах [Текст] : пер. с англ. / Нонака Икуджиро, Такеучи Хиротака. – Москва : Олимп-Бизнес, 2003. – 384 с.
Copyright (c) 2020 О. S. Androshchuk, V. S. Yegorov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР