DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/2/65/139229

АНАЛІЗ БОЙОВОГО ДОСВІДУ ВЕДЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ВІЙН І ШЛЯХИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

М. G. Golubok, О. V. Likhodiy, О. О. Nesterenko, S. А. Falko

Анотація


Розглянуто проблеми впровадження в освітню діяльність Національної академії Національної гвардії України досвіду сучасних локальних війн. Подано пропозиції щодо поліпшення якості викладання навчальної дисципліни “Тактика” у галузі знань “Воєнні науки” шляхом упровадження в навчальний процес Національної академії Національної гвардії України досвіду антитерористичної операції на Сході України та локальних війн другої половини ХХ – початку ХХІ ст. через систему бінарних занять. Запропоновано варіант використання бінарних занять в організації тактичної підготовки курсантів Національної академії Національної гвардії України, що навчаються зі спеціальності “Військове управління”.


Ключові слова


освітня діяльність; історія локальних війн; професійні якості; історія воєнного мистецтва; бінарні заняття

Повний текст:

PDF

Посилання


Арзуманян, Р. В. Стратегия иррегулярной войны: теория и практика применения. Теоретические и стратегические проблемы концептуализации, религиозные и военно-политические отношения в операционной среде иррегулярных военных действий [Текст] / Р. В. Арзуманян. – Москва : АНО ЦСОиП, 2015. – 334 с.

Брейтвейт, Р. Афган : русские на войне [Текст] / Р. Бретвейт. – Москва : АСТ, 2013. – 472 с.

Валецкий, О. В. Югославская война 1991–1995 гг. [Текст] / О. В. Валецкий. – Москва : Крафт+, 2008. – 223 с.

Валецкий, О. В. Особенности партизанских и противопартизанских действий в ходе Иракской войны (2003–2011) [Текст] / О. В. Валецкий, В. M. Неелов. – Москва : Издатель Воробьев A. B., 2015. – 120 с. ; Валецкий О. В. Падение Республики Сербская Крайна [Текст] / О. В. Валецкий. – Пушкино : Центр стратегической конъюнктуры, 2014. – 88 с. ; Валецкий, О. В. Особенности ведения боевых действий в Афганистане (2001–2015) Краткий очерк [Текст] / О. В. Валецкий, В. M. Неелов / Центр стратегической конъюнктуры. – Москва : Издатель Воробьев А. В., 2015. – 88 с. ; Валецкий, О. В. Особенности партизанских и противопартизанских действий в ходе Иракской войны (2003–2011) [Текст] / О. В. Валецкий, В. M. Неелов. – Москва : Издатель Воробьев A. B., 2015. – 120 с. ; Уроки Ирака. Тактика, стратегия и техника в Иракских войнах США [Текст] / О. В. Валецкий, А. В. Гирин, А. В. Маркин, В. М. Неелов. – Москва : Издатель Воробьев А. В., 2015. – 212 с.

Виздрик, В. С. Україна та сучасні тенденції воєнних конфліктів [Текст] / В. С. Виздрик, О. М. Мельник // Українське військо: сучасність та історична ретроспектива : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 1 груд. 2017 р. – Київ : НУОУ, 2017. – С.72–73.

Військовий спостерігач у зоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова [Текст] : навч. посіб. – Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. – 115 с.

Воєнне мистецтво в локальних війнах і збройних конфліктах 50–80-х років ХХ століття [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. В. Б. Толубка. – Київ : Видання академії, 2004. – 186 с. ; Воєнне мистецтво в локальних війнах 90–х років XX – початку XXI століть [Текст] / за заг. ред. генерал-полковника Толубка В. Б. – Київ : НАОУ, 2004 – 176 с. ; Локальні війни сучасності [Текст] : зб. наук. ст. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2004. – 117 с.

Воєнні конфлікти другої половини XX століття [Текст] : зб. наук. ст. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2004. – 100 с.

Димарко, Л. Уличные бои. Специфика подготовки и ведения – от Сталинграда до Ирака [Текст] / Луис Димарко. – Москва : Эксмо, 2014. – 240 с.

Дри, Э. Дж. Номонган. Тактические боевые действия советских и японских войск 1939 [Электронный ресурс] / Дри Э. Дж. Номонган. – Режим доступа : @ Flibusta, 2016. http://militera.lib.ru/science/drea_ej01/index.html.

Історія воєнного мистецтва [Текст] : підручник / І. І. Фурман, М. І. Рибак, С. В. Сидоров та ін. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : НУОУ, 2012. – 300 с.

Концепція воєнної історії України [Текст] (затв. 08.12.2017 р.). – Київ : Міністерство оборони України. – 4 с.

Леонт’єв, Є. О. Удосконалення системи підготовки військових фахівців у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції на Сході України [Текст] / Е. О. Леонт’єв // Відродження Українського війська: сучасність та історична ретроспектива : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., м. Київ, 1–2 грудня 2016 р. – Київ : НУОУ, 2016. – С. 133, 134.

Локальні війни та збройні конфлікти другої половини XX століття: [Текст] : монографія / О. І. Гуржій, С. П. Мосов, Д. Д. Макаров та ін. – Київ : Знання України, 2006. – 356 с.

Методичні рекомендації командирам батальйонів в умовах ведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей [Текст] / кол. авт. – Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. – 116 с.

Неелов, В. М. Частные военные компании. Терминология, правовой статус и классификация деятельности [Текст] / В. М. Неелов // Культура народов Причерноморья. – 2014. – № 278. – Т. 2. – С. 154–159 ; Неелов, В. М. Частные военные компании в России: опыт и перспективы использования [Электронный ресурс] / В. М. Неелов. – Режим доступа : http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/504/ chastnye-voennye-kompanii-v-rossii-opyt-i-perspektivy-ispolzovaniya-4838. – Загл. с экрана ; Неелов, В. М. Негосударственные участники военных действий в конфликтах нового поколения. Уроки и возможности для России [Электронный ресурс] / В. М. Неелов. – Режим доступа : http://conjuncture.ru/csef–ru–28–10–2016/– Загл. с экрана.

Розвиток военного мистецтва у війнах у Чечні (1994–1996, 1999–2000) [Текст] : навч. посіб. / кол. авт. ; за заг. ред. С. В. Сидорова. – Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2016. – 60 с.

Розвиток воєнного мистецтва у війнах першої половини XX століття (1904–1939) [Текст] : монографія / С. В. Сидоров, І. І. Фурман, В. І. Рєзнік та ін. – Київ : ЦП “Компринт”, 2013. – 206 с.

Розвиток воєнного мистецтва у війні в зоні Перської затоки (1990–1991) [Текст] : метод. посіб. – Київ : НАОУ, 2008. – 44 с.

Розвиток форм і способів збройної боротьби у війні в Афганістані (1979–1989) [Текси] : навч. посіб. / кол. авт. – Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. – 88 с.

Розвиток форм та способів ведення операцій у війні у В’єтнамі (1964–1973 рр.) [Текст] : метод. посіб. – Київ : НАОУ, 2008. – 56 с.

Татарков, Д. Конфликт в Южной Атлантике: Фолклендская война 1982 г. [Текст] : монография. / Д. Б. Татарков. – Киев : Румб, 2007. – 416 с.

Телелим, В. М. Досвід створення та застосування угруповань військ (сил) у локальних війнах і збройних конфліктах другої половини XX та на початку XXI століття [Текст] : монографія / В. М. Телелим, О. М. Загорка, В. В. Стрижевський. – Київ : НУОУ, 2012. – 336 с.

Шигида, А. І. Перспективні форми і способи застосування угруповань військ (сил) ЗС України з урахуванням досвіду антитерористичної операції [Текст] / А. І. Шигида // Українське військо: сучасність та історична ретроспектива : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 1 груд. 2017 р. – Київ : НУОУ, 2017. – С. 118, 119.
Copyright (c) 2020 М. G. Golubok, О. V. Likhodiy, О. О. Nesterenko, S. А. Falko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР