DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/2/65/139231

МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ПРОТИСТОЯННЯ З НАТОВПОМ ЗА УМОВ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

О. L. Nazarenko

Анотація


Запропоновано модель прийняття рішення щодо визначення способів застосування формувань Національної гвардії України з урахуванням їх протистояння з натовпом за умов масових заворушень. Спосіб застосування формувань розглядається як порядок та послідовність дій (ситуації; типи і варіанти дій натовпу; тактичні прийоми і завдання формування). Розроблено математичну модель для визначення раціональних способів застосування формувань, яка сприяє якісному виконанню завдання з припинення масових заворушень формуванням Національної гвардії України.


Ключові слова


масові заворушення; типова ситуація; тактичний прийом; спосіб застосування формування Національної гвардії України; раціональний спосіб

Повний текст:

PDF

Посилання


Шмаков, О. М. Словник офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань [Текст] / О. М. Шмаков. – Харків : Військ. ін-т ВВ МВС України, 2005. – 276 с.

Способи несення патрульної служби військовими нарядами [Текст] / П. В. Пістряк, В. П. Варакута, В. В. Єманов, К. В Плетко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків : ХУПС, 2012. – Вип. 3. – С. 198–201.

Способи ізоляційних дій та їх класифікація [Текст] / В. Ю. Панченко, Є. Г. Башкатов, Т. А. Сутюшев, П. В. Пістряк // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків : ХУПС, 2013. – Вип. 2. – С. 202–205.

Мещеряков, С. А. Оценка командиром механизмов образования толпы и бесконтактный способ действий сил правопорядка по пресечению массових беспорядков [Текст] / С. А. Мещеряков // Вестник Военной академии Республики Беларусь. – 2016. – № 2. – С. 20–29.

Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13 берез. 2014 р. № 876-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 17. – С. 3, 4.

Назаренко, О. Л. Рекомендації щодо удосконалення способів застосування формувань Національної гвардії України за умов масових заворушень з урахуванням досвіду правоохоронних формувань провідних країн світу [Текст] / О. Л. Назаренко, С. О. Годлевський, С. П. Гармаш // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Військові та технічні науки. – Хмельницький : НАДПСУ, 2018. – № 1 (75). – С. 162–180.

Назаренко, О. Л. Способи застосування формувань Національної гвардії України з урахуванням їх протистояння з натовпом за умов масових заворушень [Текст] / О. Л. Назаренко, Г. А. Дробаха, І. С. Луговський // Честь і закон. – 2018. – № 1. − С. 29–34.

Назаренко, О. Л. Комплексна динамічна модель застосування формувань Національної гвардії України під час протистояння з натовпом за умов масових заворушень [Текст] / О. Л. Назаренко, І. С. Луговський, В. Е. Лісіцин // Честь і закон. – 2017. – № 2. − С. 85–91.

Назаренко, О. Л. Формалізація задачі вибору раціональних способів застосування формування Національної гвардії України для припинення масових заворушень [Текст] / О. Л. Назаренко, Г. А. Дробаха // Честь і закон. – 2017. – № 1. − С. 38–45.
Copyright (c) 2021 О. L. Nazarenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР