DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2018/2/65/139233

ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗГУРТОВАНОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ПІДРОЗДІЛУ

B. D. Borodin

Анотація


Розглянуто проблемні аспекти оцінювання згуртованості військовослужбовців підрозділу, які характеризують повноту, достовірність та процедуру отримання інформації про міжособистісну взаємодію у процесі служби.


Ключові слова


морально-психологічний стан; згуртованість військовослужбовців; ступінь згуртованості; джерела особистої інформації; повнота та достовірність персональної інформації; сфери міжособистісної взаємодії; індекс згуртованості групи

Повний текст:

PDF

Посилання


Морено, Я. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе [Текст] / Я. Л. Морено ; пер. с англ. А. Боковикова. – Москва : Академический Проект, 2001.

Методики социально-психологической диагностики личности и группы [Текст] / Б. В. Васильев, Г. М. Парсаданов, С. П. Соловьев. – Москва : Front Cover, 1990. – 217 c.

Словник української мови [Текст] : [в 11 т.]. Т. 3 / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; редкол. : І. К. Білодід (голова) та ін. – Київ : Наук. думка, 1972. – 744 с.

Статути Збройних Сил України [Текст] : зб. законів. – Київ, 2017.

Інструкція про порядок оцінки морально-психологічного стану особового складу в МО України та ЗС України [Текст] (введ. у дію наказом МОУ від 21.05.2013 р. № 335) : zakon.rada.gov.ua/go/z0915-13 зі змінами rada.gov.ua/go/z0029-16. – Назва з екрана.

Завантажити повний текст статті
Copyright (c) 2020 B. D. Borodin

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР