DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/4/55/139262

ЗАСТОСУВАННЯ ПІДХОДІВ ТЕОРІЇ БІФУРКАЦІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОГО ФОРМУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ

О. V. Maystrenko

Анотація


Розглянуто можливість застосування підходів теорії біфуркацій для визначення динаміки зміни функції показника реалізації можливостей військового формування в умовах вогневого впливу, зокрема, для визначення області значень функції поблизу точки біфуркації.


Ключові слова


можливості військового формування; точка біфуркації; стала Фейгенбаума

Повний текст:

PDF

Посилання


Репіло, Ю. Є. Вогневе ураження противника і бойове забезпечення при бойових діях у локальному конфлікті в умовах гірсько-лісистої місцевості [Текст] : посібник / Ю. Є. Репіло. – К. : НАОУ, 2001. – 56 с.

Троценко, К. А. О реализации боевых возможностей тактической группировки войск [Текст] / К. А. Троценко // Военная мысль. – 2008. – № 6. – С. 70–75.

Майстренко, О. В. Підходи до оцінювання ефективності ураження системи бойового управління противника [Текст] / О. В. Майстренко // Перспективи розвитку АСУ РВіА в інтересах вогневого ураження противника : матеріали наук.-практ. семінару. – К. : НУОУ, 2013. – С. 86–89.

Калиновский, О. Н. Об оценке огневых возможностей войск в операции [Текст] / О. Н. Калиновский // Военная мысль. – 1996. – № 5. – С. 52–56.

Шульгин, В. Е. О критериях огневого поражения объектов и группировок войск в операции [Текст] / В. Е. Шульгин, Н. Фесенко // Военная мысль. – 1997. – № 6. – С. 58–64.

Ураження незаконних збройних формувань підрозділами ракетних військ і артилерії [Текст] / О. В. Майстренко, В. В. Яковенко, І. Д. Волков та ін. – Львів : АСВ, 2013. – 171 с.

Army. – 1987. – Vol. 37. – № 11. – P. 30–34.

Cebrowski, A. Military Transformation: A. Strategic Approach [Текст] / A. Cebrowski // Washington. DC. fall. – 2003. – P2. GAO-05-70.

Селиванов, Л. А. Некоторые подходы к обобщенной оценке боеспособности общевойскового объединения в операции [Текст] / Л. А. Селиванов, А. Н. Чичкан // Военная мысль. – 1998. – № 4. – С. 28–32.

Бифуркации отображений [Текст] / А. П. Кузнецов, А. В. Савин, Ю. В. Седова, Л. В. Тюрюкина. – Саратов : Издат. центр “Наука”, 2012. – 196 с.

Бондарчук, С. С. Математическое моделирование в популяционной экологии [Текст] : учеб. пособие / С. С. Бондарчук, В. П. Перевозкин. – Томск : ТГПУ, 2014. – 224 с.
Copyright (c) 2020 О. V. Maystrenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР