Key aspects of the creation information and telecommunication systems Ukraine National Guard

Authors

  • О. А. Oleshchenko Головне управління Національної гвардії України, Ukraine
  • V. Yu. Poliakov Головне управління Національної гвардії України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/2/53/139280

Keywords:

automation, control system, automated troop control system, information and telecommunication system, information and telecommunication network, information benefits, information warfare, centric war, Armed forces, National Guard

Abstract

The basic approaches and issues for the establishment of information-telecommunication system of the Ukraine National Guard on the experience of developed countries.

Author Biographies

О. А. Oleshchenko, Головне управління Національної гвардії України

Олещенко Олександр Анатолійович – перший заступник начальника штабу Головного управління Національної гвардії України

V. Yu. Poliakov, Головне управління Національної гвардії України

Поляков Вадим Юрійович – старший офіцер відділу конвоювання та охорони підсудних управління з конвоювання Головного управління Національної гвардії України

References

Дружинін, С. В. Сучасний стан автоматизації управління військами в Збройних силах України [Текст] / С. В. Дружинін, О. К. Климович, О. Г. Саєнко // Системи озброєння і військова техніка : зб. наук. пр. – Полтава : Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації Нац. техн. ун-ту України “КПІ”, 2010. – № 1(21).

Кірсанов, С. О. Перспективи розвитку системи управління Збройних Сил України з використанням принципу єдиного інформаційного простору / С. О. Кірсанов [Текст] // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2010. – № 1(3) – С. 15–20.

Косс, В. А. Інформаційна модель системи управління збройними силами як сучасний різновид стратегічного озброєння [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.immsp.kiev.ua/perspages/koss_va/publ/13_statya_ rpu.pdf. – Назва з екрана.

Ляпин, В. Р. О построении комплексов средств автоматизации в АСУ войсками (силами) для ведения сетецентрических действий [Текст] / В. Р. Ляпин, В. Н. Зимин, В. В. Барвиненко // Военная мысль. – 2011. – № 11. – С. 54–61.

Напрямки розвитку автоматизованих систем управління, що залучаються до виконання завдань протиповітряної оборони Збройних сил України [Текст] / [Б. І. Нізієнко, В. В. Камінський, О. В. Сісков, О. В. Александров] // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2010. – Вип. 2 (24). – С. 18–22.

Пермяков, О. Ю. Інформаційне протиборство: реалії і тенденції [Текст] / О. Ю. Пермяков, І. Є. Вернер // Арсенал XXI століття. – 2002. – № 2. – С. 17–20.

Савин, Л. В. Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцию [Текст] / Л. В. Савин. – М. : Евразийское движение, 2011. – 130 с.

Стужук, П. І. Світові тенденції, проблеми та перспективи створення автоматизованих систем управління військами (силами) [Текст] / П. І. Стужук, П. М. Грицай, Ю. С. Вознюк // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень. – 2012. – № 1 (45). – С. 68–76.

Толубко, В. Б. Інформатизація управлінської діяльності як чинник інформаційної безпеки держави [Текст] : монографія / В. Б. Толубко, А. А. Рось, І. В. Замаруєва. – К. : НАОУ, 2010. – 213 с.

Фролов, В. С. Структурно-логічна схема Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України [Текст] / В. С. Фролов // Наука і оборона. – 2012. – № 1. – С. 15–23.

Клімушин, П. С. Автоматизована система управління Збройних сил України як сучасний різновид стратегічного озброєння [Електронний ресурс] / П. С. Клімушин, В. Д. Кротов. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2014-1 /doc/1/03.pdf. – Назва з екрана.

Террористы и государство на одной связи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.zn.ua/internal/terroristy-i-gosudarstvo- na-odnoy-svyazi-_.html. – Назва з екрана.

Внедрение современных информационных технологий в вооруженных силах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uos.ua/ produktsiya/svyaz-i-asu/35-vnedrenie-sovremennih-informatsionnih-tehnologiy-v-vooruzhennih-silah. – Назва з екрана.

Паршин, С. А. Концепции сетецентрического боевого управления ВС США, Великобритании и ОВС НАТО. Общее и различия [Текст] / С. А. Паршин // Зарубежное военное обозрение. – 2010. – № 4. – С. 7–10.

Issue

Section

Articles