Results of ranking factors that affect the composition and size of groups of National Guard of Ukraine, which are created for tasks to ensure public safety

Authors

  • М. М. Аdаmchuk Національна академія Національної гвардії України, Ukraine
  • Yu. Р. Babkоv Національна академія Національної гвардії України, Ukraine
  • V. V. Kolyanda Національна академія Національної гвардії України, Ukraine
  • S. Ye. Kucherina Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/2/53/139281

Keywords:

ranking, rank, factor, the National Guard of Ukraine unit

Abstract

Using the methods of expert estimation ranging of factors influencing the composition and number of factions of the National Guard of Ukraine, designed to perform tasks to ensure public safety. Implemented estimation of the significance of these factors.

Author Biographies

М. М. Аdаmchuk, Національна академія Національної гвардії України

Адамчук Максим Миколайович – ад’юнкт Національної академії Національної гвардії України

Yu. Р. Babkоv, Національна академія Національної гвардії України

Бабков Юрій Павлович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри оперативного мистецтва Національної академії Національної гвардії України

V. V. Kolyanda, Національна академія Національної гвардії України

Колянда Валерій Вікторович – старший викладач кафедри тактики Національної академії Національної гвардії України

S. Ye. Kucherina, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кучерина Сергій  Євгенович – кандидат військових наук, доцент, начальник Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

References

Горбач, С. А. Анализ и классификация факторов, определяющих эффективность тылового обеспечения войск в современных условиях [Текст] / С. А. Горбач, Д. В. Манцев, И. С. Аверин // Наука и военная безопасность. – 2008. – № 3. – С. 41–45.

Гирин, А. В. Организационно-штатная структура объединений, соединений и частей Сухопутных войск. Глава 1. Организация общевойсковых объединений, соединений, частей и подразделений Сухопутных войск [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://samlib.ru/a/aleksandr _walerxewich_girin/ struktura_glava_1.shtml. – Назва з екрана.

Способы материального обеспечения [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vko.ru/koncepcii/sposoby-materialnogo- obespecheniya. – Назва з екрана.

Халілев, Р. А. Фактори можливого ускладнення оперативної обстановки на ґрунті міжетнічної напруженості у Криму [Текст] / Р. А. Халілев // Форум права. – 2013. – № 2. – С. 574–587.

Бацамут, В. М. Аналіз чинників, що зумовлюють низький рівень імовірності створення й існування на території сучасної України незаконних збройних формувань [Текст] / В. М. Бацамут, Ю. П. Бабков // Честь і закон. – 2011. – № 1. – С. 24–31.

Евдаков, В. И. Ранжирование задач и объектов поражения объединением ВВС в операции с применением обычных авиационных средств поражения [Текст] / В. И. Евдаков // Вестник Академии военных наук. – 2006. – № 1 (14). – С. 27–32.

Тимошенко, Р. І. Ранжирування факторів, що впливають на склад угруповання військ, яке створюється для відбиття агресії [Текст] / Р. І. Тимошенко, О. М. Загорка, В. О. Колесніков // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2014. – № 2. – С. 7–12.

Оценка значимости факторов методом априорного ранжирования [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.snauka.ru/issues/2014/ 04/33181. – Назва з екрана.

Артамонов, В. В. Апріорне ранжирування факторів впливу на фізико-геологічні процеси при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом [Текст] / В. В. Артамонов, М. М. Назімков, М. Г. Василенко // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2014. – № 1 (84). – С. 169–176.

Апріорне ранжирування факторів щодо визначення впливу на відрахування до Пенсійного фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vunivere.ru/work9728. – Назва з екрана.

Шульгін, А. В. Стратегічний аналіз діяльності підприємств машинобудівної галузі [Текст] / А. В. Шульгін // Управління розвитком. – 2014. – № 14. – С. 99–103.

Априорное ранжирование [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.novsu.ru /npe/files/um/1128/umk/OUP_ATP/Glava_03/Glava_3_3.htm. – Назва з екрана.

Бабков, Ю. П. Система принципів створення угруповань військ (сил) Національної гвардії України [Текст] / Ю. П. Бабков, М. М. Адамчук, А. Ю. Бабков // Честь і закон. – 2015. – № 1. – С. 8–15.

Бабков, Ю. П. Показники і критерії оцінювання ефективності застосування угруповань військ (сил) Національної гвардії України [Текст] / Ю. П. Бабков, М. М. Адамчук // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2015. – № 2. – С. 13–18.

Адамчук, М. М. Методика ранжирування районів службово-бойового призначення для сил Національної гвардії України у разі одночасного виникнення кризових ситуацій в декількох регіонах держави [Текст] / М. М. Адамчук, Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2014. – № 4. – С. 21–29.

Ляшенко, І. О. Визначення фахового рівня експертів з оцінки кількісних значень показників, що характеризують заходи запобігання воєнному конфлікту [Текст] / І. О. Ляшенко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – 2015. – № 2. – С. 54–56.

Issue

Section

Articles