DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/2/53/139282

МЕТОДИКА РОБОТИ КОМАНДИРА ПІДРОЗДІЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДАНИХ ДЛЯ РУХУ ЗА АЗИМУТАМИ ТА УПРАВЛІННЯ ВОГНЕМ ЗАСОБАМИ ВОГНЕВОЇ ПІДТРИМКИ

V. І. Trobiuk, V. V. Obriadin, V. V. Ovcharenko, R. О. Gonchar, P. V. Pistriak

Анотація


Запропоновано методику роботи командира підрозділу у процесі підготовки даних для руху за азимутами та управління вогнем засобами вогневої підтримки у контексті вирішення завдань топогеодезичного забезпечення службово-бойової діяльності підрозділів, частин Національної гвардії України у разі використання ГІС-технологій.


Ключові слова


використання ГІС-технологій; управління вогнем; рух за азимутами

Повний текст:

PDF

Посилання


Корж, М. М. Основные направления применения геоинформационных технологий в военном деле [Електронний ресурс] / М. М. Корж, В. В. Беленков. − Режим доступу : http://www.panorama.kharkov.ua/articles/rarticle. htm?page=04. – Назва з екрана.

Попов, М. О. Геоінформаційні системи та технології в завданнях оборони й національної безпеки [Текст] / М. О. Попов, Є. С. Серединін // Наука і оборона. – 2009. – Вип. 3. – С. 49–56.

Тимчук, В. Ю. Сфери і тенденції застосування геоінформаційних систем у Збройних Силах України (за матеріалами науково-практичного семінару з циклу “Січневі ГІСи”) [Текст] / В. Ю. Тимчук, Я. С. Щадило // Вісник геодезії та картографії. – 2012. – № 2 (77). – С. 30–35.

Обробка даних тактичної та оперативної обстановки засобами ГІС. Частина II [Текст] : навч. посіб. / І. О. Кириченко, С. А. Горєлишев, В. В. Обрядін та ін. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – 211 с.

Обрядін, В. В. Використання ГІС-технологій для топогеодезичного забезпечення службово-бойової діяльності підрозділів Національної гвардії України [Текст] / В. В. Обрядін, Р. О. Гончар, П. В. Пістряк // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – 2014. – № 2. – С. 50–57.

Використання ГІС-технологій для коригування стрільби артилерійських підрозділів Національної гвардії України [Текст] / В. В. Обрядін, В. В. Овчаренко, Г. О. Радіонов, І. С. Луговський // Честь і закон. – 2015. – № 1. – С. 31–39.
Copyright (c) 2021 V. І. Trobiuk, V. V. Obriadin, V. V. Ovcharenko, R. О. Gonchar, P. V. Pistriak

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР