Methods of the subdivision commander job when calculating data for moving on azimuth and fire support facilities control with use gis-technology

Authors

  • V. І. Trobiuk Національна академія Національної гвардії України, Ukraine
  • V. V. Obriadin Національна академія Національної гвардії України, Ukraine
  • V. V. Ovcharenko Національна академія Національної гвардії України, Ukraine
  • R. О. Gonchar Національна академія Національної гвардії України, Ukraine
  • P. V. Pistriak Національна академія Національної гвардії України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/2/53/139282

Keywords:

use of GIS technologies, fire control, movement for azimuth

Abstract

The proposed method of work of commander in the preparation of data for the movement for azimuth and fire control means of fire support in light of the decision of tasks also provide service and combat activity of the subdivisions, units of the National guard of Ukraine using GIS technology.

Author Biographies

V. І. Trobiuk, Національна академія Національної гвардії України

Тробюк Володимир Іванович – начальник навчально-методичного центру Національної академії Національної гвардії України

V. V. Obriadin, Національна академія Національної гвардії України

Обрядін Володимир Васильович – кандидат військових наук, доцент, професор кафедри тактики Національної академії Національної гвардії України

V. V. Ovcharenko, Національна академія Національної гвардії України

Овчаренко В’ячеслав Володимирович – кандидат військових наук, доцент, начальник факультету Національної академії Національної гвардії України

R. О. Gonchar, Національна академія Національної гвардії України

Гончар Роман Олександрович – кандидат військових наук, заступник начальника кафедри експлуатації та ремонту автомобілів та бойових машин Національної академії Національної гвардії України

P. V. Pistriak, Національна академія Національної гвардії України

Пістряк Петро Васильович – кандидат військових наук, начальник кафедри озброєння та стрільби Національної академії Національної гвардії України

References

Корж, М. М. Основные направления применения геоинформационных технологий в военном деле [Електронний ресурс] / М. М. Корж, В. В. Беленков. − Режим доступу : http://www.panorama.kharkov.ua/articles/rarticle. htm?page=04. – Назва з екрана.

Попов, М. О. Геоінформаційні системи та технології в завданнях оборони й національної безпеки [Текст] / М. О. Попов, Є. С. Серединін // Наука і оборона. – 2009. – Вип. 3. – С. 49–56.

Тимчук, В. Ю. Сфери і тенденції застосування геоінформаційних систем у Збройних Силах України (за матеріалами науково-практичного семінару з циклу “Січневі ГІСи”) [Текст] / В. Ю. Тимчук, Я. С. Щадило // Вісник геодезії та картографії. – 2012. – № 2 (77). – С. 30–35.

Обробка даних тактичної та оперативної обстановки засобами ГІС. Частина II [Текст] : навч. посіб. / І. О. Кириченко, С. А. Горєлишев, В. В. Обрядін та ін. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – 211 с.

Обрядін, В. В. Використання ГІС-технологій для топогеодезичного забезпечення службово-бойової діяльності підрозділів Національної гвардії України [Текст] / В. В. Обрядін, Р. О. Гончар, П. В. Пістряк // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – 2014. – № 2. – С. 50–57.

Використання ГІС-технологій для коригування стрільби артилерійських підрозділів Національної гвардії України [Текст] / В. В. Обрядін, В. В. Овчаренко, Г. О. Радіонов, І. С. Луговський // Честь і закон. – 2015. – № 1. – С. 31–39.

Issue

Section

Articles