DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/2/53/139283

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОПЕРАЦІЇ

L. V. Safoshkina

Анотація


Розглянуто проходження інформації та інформаційні зв’язки, які задіяні для своєчасного прийняття рішення командиром військової частини на етапі підготовки до участі у спеціальній операції. Запропоновано математичну модель інформаційних зв’язків за обсягом та важливістю інформації між джерелами та споживачами інформації з метою скорочення часу на прийняття рішення командиром на етапі підготовки до участі у спеціальній операції.


Ключові слова


інформаційно-аналітичне забезпечення; структура інформаційної мережі; прийняття рішення; джерела інформації; споживачі інформації; інформаційні зв’язки

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз відповідності системи інформаційно-аналітичного забезпечення силової фази спеціальної операції з припинення заворушень сучасним вимогам та шляхи її вдосконалення [Текст] / Г. А. Дробаха, В. А. Музичук, В. М. Клішин, Л. В. Розанова // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2012. – Вип. 1 (19). – С. 19–25.

Використання інформаційних технологій та телекомунікаційних систем в процесі управління військами [Текст] : навч. посібник / Г. А. Дробаха, С. І. Скрипнюк, Є. Г. Башкатов, Л. В. Розанова та ін. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – 266 с.

Довбня, В. В. Особливості інформаційного забезпечення у внутрішніх військах МВС України [Текст] / В. В. Довбня // Честь і закон. – 2009. – № 4. – С. 4–12.

Протасенко, К. О. Інформаційне забезпечення діяльності внутрішніх військ та аналіз його основних проблем [Текст] / К. О. Протасенко // Честь і закон. – 2008. – № 1. – С. 32–35.

Дробаха, Г. А. Формалізація задачі опису перетворень для синтезу структури інформаційної системи з використанням розробленої абстрактної алгебри моделей інформаційних структур [Текст] / Г. А. Дробаха // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. – Х. : ХВУ, 2004. – Вип. 1. – С. 55–61.

Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку) [Текст] : монографія / В. П. Городнов, Г. А. Дробаха, М. А. Єрмошин та ін. – Х. : ХВУ, 2004. – 409 с.

Теорія підготовки й прийняття рішень органами військового управління [Текст] : монографія / Г. А. Дробаха, В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов та ін. – Х. : ХУПС, 2008. – 545 c.

Розанова, Л. В. Синтез структури системи інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття рішень командиром військової частини внутрішніх військ на участь у проведенні силової фази спеціальної операції з припинення масових заворушень [Текст] / Л. В. Розанова, І. В. Ковальов, В. А. Музичук // Честь і закон. – 2012. – № 4. − С. 56–66.

Розанова, Л. В. Синтез структури інформаційної мережі для забезпечення прийняття рішення командиром на етапі підготовки до спеціальної операції [Текст] / Л. В. Розанова // Честь і закон. – 2014. – № 4. − С. 65–70.
Copyright (c) 2020 L. V. Safoshkina

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР