Mathematical model of informational communications in preparation for special operations

Authors

  • L. V. Safoshkina Національна академія Національної гвардії України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/2/53/139283

Keywords:

informational and analytical support, structure of the information network, decision making, sources, consumers of information, information links

Abstract

The transition of information and information communication involved for the timely decision making of the commander of the military units in the process of participation in a special operation has been considered. The mathematical model of information connected the volume and importance of information the links between sources and information in order to reduce the time of the decision making by the commander in process of participation in a special operation.

Author Biography

L. V. Safoshkina, Національна академія Національної гвардії України

Сафошкіна Людмила Володимирівна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУ Національної академії Національної гвардії України

References

Аналіз відповідності системи інформаційно-аналітичного забезпечення силової фази спеціальної операції з припинення заворушень сучасним вимогам та шляхи її вдосконалення [Текст] / Г. А. Дробаха, В. А. Музичук, В. М. Клішин, Л. В. Розанова // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2012. – Вип. 1 (19). – С. 19–25.

Використання інформаційних технологій та телекомунікаційних систем в процесі управління військами [Текст] : навч. посібник / Г. А. Дробаха, С. І. Скрипнюк, Є. Г. Башкатов, Л. В. Розанова та ін. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2013. – 266 с.

Довбня, В. В. Особливості інформаційного забезпечення у внутрішніх військах МВС України [Текст] / В. В. Довбня // Честь і закон. – 2009. – № 4. – С. 4–12.

Протасенко, К. О. Інформаційне забезпечення діяльності внутрішніх військ та аналіз його основних проблем [Текст] / К. О. Протасенко // Честь і закон. – 2008. – № 1. – С. 32–35.

Дробаха, Г. А. Формалізація задачі опису перетворень для синтезу структури інформаційної системи з використанням розробленої абстрактної алгебри моделей інформаційних структур [Текст] / Г. А. Дробаха // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. – Х. : ХВУ, 2004. – Вип. 1. – С. 55–61.

Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку) [Текст] : монографія / В. П. Городнов, Г. А. Дробаха, М. А. Єрмошин та ін. – Х. : ХВУ, 2004. – 409 с.

Теорія підготовки й прийняття рішень органами військового управління [Текст] : монографія / Г. А. Дробаха, В. І. Ткаченко, Є. Б. Смірнов та ін. – Х. : ХУПС, 2008. – 545 c.

Розанова, Л. В. Синтез структури системи інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття рішень командиром військової частини внутрішніх військ на участь у проведенні силової фази спеціальної операції з припинення масових заворушень [Текст] / Л. В. Розанова, І. В. Ковальов, В. А. Музичук // Честь і закон. – 2012. – № 4. − С. 56–66.

Розанова, Л. В. Синтез структури інформаційної мережі для забезпечення прийняття рішення командиром на етапі підготовки до спеціальної операції [Текст] / Л. В. Розанова // Честь і закон. – 2014. – № 4. − С. 65–70.

Issue

Section

Articles