DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/2/53/139284

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАВОПОРУШНИКІВ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОЦЕСІВ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

О. V. Orel

Анотація


Висвітлено загальні аспекти визначення рівнів кваліфікації правопорушників у сфері інформаційної безпеки. Акцентовано увагу на проблемних питаннях, які виникають на сучасному етапі розвитку держави.


Ключові слова


правопорушник; інформаційна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Философский словарь [Текст] / под ред. И. Т. Фролова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Политиздат, 1991. – 559 с.

Дагель, П. С. Субъективная сторона преступления и её установление [Текст] / П. С. Дагель, Д. П. Котов. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1974. – 243 с.

Про захист інформації в автоматизованих системах [Текст] : Закон України від 5 липня 1994 р. № 25941-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 286.

. Положення про технічний захист інформації в Україні [Текст] : [затв. Указом Президента України від 27 вересня 1999 р. № 1229/99] // Офіційний вісник України. – 1999. – № 39. – Ст. 1934.

Общие положения по защите информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа [Текст] : НД ТЗИ 1.1-002-99 // Безопасность информации. – 1999. – № 1. – С. 8–18.

Про інформацію [Текст] : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
Copyright (c) 2021 О. V. Orel

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР