DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/2/53/139285

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ВІД ЗАГРОЗ І ФАКТОРІВ ДЕСТРУКТИВНОГО ВПЛИВУ

І. І. Lipatov

Анотація


Визначено загрози і фактори деструктивного впливу на військовослужбовців Національної гвардії України, подолання яких шляхом формування психологічної стійкості професійної спрямованості у особового складу дозволить забезпечити його інформаційно-психологічну безпеку під час проведення спеціальних операцій.


Ключові слова


інформаційно-психологічна безпека; забезпечення інформаційно-психологічної безпеки; інформаційно-психологічний вплив; загрози; фактори

Повний текст:

PDF

Посилання


Большаков, В. П. Информационно-психологическая защита личного состава при проведении контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе [Текст] / В. П. Большаков // Опыт работы по организации информационно-психологической защиты личного состава органов внутренних дел при проведении контртеррористических и специальных операций: по материалам научно-практической конференции, состоявшейся 25 декабря 2008 г. в ВИПК МВД России / под общ. ред. В. Л. Кубышко. – М. : ДКО МВД России, 2009. – С. 4–7.

Грачев, Г. В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и возможности психологической защиты [Текст] / Г. В. Грачев. – М. : РАГС, 1998. – 125 с.

Гринько, К. Інформаційно-психологічна агресія як різновид інформаційно-психологічного впливу. Аналіз форм і засобів здійснення у інфопросторі України та стратегії протидії [Електронний ресурс] / К. Гринько // Циркуляр Фонду В. Пінчука. – 2008. – Режим доступу : http://ua.textreferat.com/referat –11395 –1.html. – Назва з екрана.

Жарков, Я. Інформаційно-психологічне протиборство в сучасному світі: проблемно-історичний аналіз [Текст] / Я. Жарков, М. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – Вип. 16-17. – С. 101–104.

Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 17. – Ст. 594.

Информационная и психологическая безопасность в СМИ [Текст] : в 2 т. : коллектив. моногр. / [Т. Я. Аникеева, Е. Л. Вартанова, О. М. Грызунов и др. ; под ред. А. И. Донцова]. – Т. 1 : Телевизионные и рекламные коммуникации. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 335 с.

Караяни, А. Г. Интернет – как поле информационно-психологического противоборства [Текст] / А. Г. Караяни // Опыт работы по организации информационно-психологической защиты личного состава органов внутренних дел при проведении контртеррористических и специальных операций: по материалам научно-практической конференции, состоявшейся 25 декабря 2008 г. в ВИПК МВД России / под общ. ред. В. Л. Кубышко. – М. : ДКО МВД России, 2009. – С. 22–31.

Клименко, В. Морально-психологічні аспекти інформаційних війн сучасності [Текст] / В. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – Вип. 14-15. – С. 104–106.
Copyright (c) 2019 І. І. Lipatov

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР