DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/2/53/139286

ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ З ВОЛОНТЕРАМИ-ПСИХОЛОГАМИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

V. V. Riutin, V. V. Arnautova

Анотація


Визначено правові та історичні основи діяльності волонтерів-психологів під час проведення антитерористичної операції. Визначено і проаналізовано організаційні, професійно-методичні та суб’єктивно-комунікативні особливості співпраці штатних військових психологів та волонтерів-психологів щодо сумісної психологічної роботи у ході антитерористичної операції.


Ключові слова


військові психологи: волонтери-психологи; волонтерська діяльність; антитерористична операція

Повний текст:

PDF

Посилання


Про волонтерську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 19.04.2011 р. № 3236-VI. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17. – Назва з екрана.

Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності [Електронний ресурс] : Закон України від 05.03.2015 р. № 246-VIII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/246-19/paran10#n10. – Назва з екрана.

Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. Я. Харченко [та ін.] ; заг. ред. С. Я. Харченко ; Державний заклад “Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка” ; Науково-дослідний центр проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи АПН України і Луганського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ ім. Тараса Шевченка”, 2008. – 319 с.

Трубнікова, О. А. Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерства у локальній спільноті [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Трубнікова Ольга Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – 19 с.

Балашов, Е. М. Особливості самореалізації студентів у міжнародних волонтерських програмах [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Балашов Едуард Михайлович ; Нац. ун-т “Остроз. акад.” – Острог, 2013. – 20 с.

Сапіга, О. П. Медична та санітарна служба в Українській Галицькій армії (1918 –1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / О. П. Сапіга ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2011. – 20 с.

Кристиан, Б. Координация работы добровольцев и менеджмент волонтерских программ в Великобритании [Електронний ресурс] / Б. Кристиан. – Режим доступу : http://polpoz.ru/umot/kristiane-biderman-koordinaciya-raboti-dobrovolecev-i-menedjme/. – Назва з екрана.

Коупленд, Н. Психология и солдат [Текст] / Н. Коупленд. – М. : Воениздат, 1991. – С. 46.

Колодзин, Б. Як вижити після психічної травми [Електронний ресурс] / Б. Колодзин. – Режим доступу : http://bookre.org/reader? file=349841. – Назва з екрана.
Copyright (c) 2020 V. V. Riutin, V. V. Arnautova

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР