The features of cooperation of military psychologists with volunteer psychologists during the anti-terrorist operation

Authors

  • V. V. Riutin Національна академія Національної гвардії України, Ukraine
  • V. V. Arnautova Служба психологічної реабілітації громадського об’єднання “Ліга офіцерів”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/2/53/139286

Keywords:

military psychologists, volunteers-psychologists, volunteer activity, antiterrorist operation

Abstract

It defines the legal and historical bases of activity of volunteers psychologists during the antiterrorist operation. The organizational, professional and methodical and subjective communicative features of the regular cooperation of military psychologists and volunteers-psychologists of the joint psychological work during the ATO were identified and analyzed.

Author Biographies

V. V. Riutin, Національна академія Національної гвардії України

Рютін Віталій Васильович – кандидат педагогічних наук, начальник кафедри соціальних та правових дисциплін Національної академії Національної гвардії України

V. V. Arnautova, Служба психологічної реабілітації громадського об’єднання “Ліга офіцерів”

Арнаутова Вікторія Володимирівна – психолог-волонтер, керівник служби психологічної реабілітації громадського об’єднання “Ліга офіцерів”

References

Про волонтерську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 19.04.2011 р. № 3236-VI. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17. – Назва з екрана.

Про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності [Електронний ресурс] : Закон України від 05.03.2015 р. № 246-VIII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/246-19/paran10#n10. – Назва з екрана.

Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. Я. Харченко [та ін.] ; заг. ред. С. Я. Харченко ; Державний заклад “Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка” ; Науково-дослідний центр проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи АПН України і Луганського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ ім. Тараса Шевченка”, 2008. – 319 с.

Трубнікова, О. А. Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерства у локальній спільноті [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Трубнікова Ольга Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – 19 с.

Балашов, Е. М. Особливості самореалізації студентів у міжнародних волонтерських програмах [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Балашов Едуард Михайлович ; Нац. ун-т “Остроз. акад.” – Острог, 2013. – 20 с.

Сапіга, О. П. Медична та санітарна служба в Українській Галицькій армії (1918 –1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / О. П. Сапіга ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2011. – 20 с.

Кристиан, Б. Координация работы добровольцев и менеджмент волонтерских программ в Великобритании [Електронний ресурс] / Б. Кристиан. – Режим доступу : http://polpoz.ru/umot/kristiane-biderman-koordinaciya-raboti-dobrovolecev-i-menedjme/. – Назва з екрана.

Коупленд, Н. Психология и солдат [Текст] / Н. Коупленд. – М. : Воениздат, 1991. – С. 46.

Колодзин, Б. Як вижити після психічної травми [Електронний ресурс] / Б. Колодзин. – Режим доступу : http://bookre.org/reader? file=349841. – Назва з екрана.

Issue

Section

Articles