DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/2/53/139287

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ

V. R. Bakalo, О. М. Varchenko, І. І. Bakalo

Анотація


Проведено аналіз стану державної реєстрації військових формувань. Визначено причини недосконалості чинного законодавства. Надано пропозиції щодо внесення доповнень до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.


Ключові слова


військова частина; державна реєстрація; державна таємниця; єдиний державний реєстр

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України [Текст] : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Цивільний Кодекс України [текст] : офіц. текст [затв. Законом України від 16 січня 2003 р. № 435-IV] // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців [Текст] : Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31–32. – Ст. 263.

Про Збройні Сили України [Текст] : Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2019-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 48. – Ст. 410.

Про правовий режим майна у Збройних Силах України [Текст] : Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1075-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 48. – Ст. 407.

Про господарську діяльність у Збройних Силах України [Текст] : Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1076-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. –№ 48. – Ст. 408.

Про державну таємницю [Текст] : Закон України в редакції від 21 вересня 1999 р. № 1079-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 49. – Ст. 428.

Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 118 // Збірник постанов України. – 1996. – № 6. – Ст. 193.
Copyright (c) 2019 V. R. Bakalo, О. М. Varchenko, І. І. Bakalo

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР