Actual problems of state registration military units

Authors

  • V. R. Bakalo Військова прокуратура Полтавського гарнізону, м. Полтава, Ukraine
  • О. М. Varchenko Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України,
  • І. І. Bakalo Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/2/53/139287

Keywords:

military base, State registration, state secret, unified state register

Abstract

The analysis of the state registration of military units was done. We have identified the causes of the imperfection of the current legislation. We formed propositions to amendment The law of Ukraine “On state registration of legal entities and individuals – entrepreneurs”.

Author Biographies

V. R. Bakalo, Військова прокуратура Полтавського гарнізону, м. Полтава

Бакало Вікторія Романівна – прокурор військової прокуратури Полтавського гарнізону, м. Полтава

О. М. Varchenko, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Варченко Олександр Миколайович – науковий співробітник філії Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

І. І. Bakalo, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Бакало Ірина Іванівна – молодший науковий співробітник філії Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України

References

Конституція України [Текст] : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Цивільний Кодекс України [текст] : офіц. текст [затв. Законом України від 16 січня 2003 р. № 435-IV] // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців [Текст] : Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31–32. – Ст. 263.

Про Збройні Сили України [Текст] : Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2019-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 48. – Ст. 410.

Про правовий режим майна у Збройних Силах України [Текст] : Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1075-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 48. – Ст. 407.

Про господарську діяльність у Збройних Силах України [Текст] : Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1076-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. –№ 48. – Ст. 408.

Про державну таємницю [Текст] : Закон України в редакції від 21 вересня 1999 р. № 1079-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 49. – Ст. 428.

Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 118 // Збірник постанов України. – 1996. – № 6. – Ст. 193.

Issue

Section

Articles