Military priests (chaplains) in modern Ukraine

Authors

  • L. P. Nepipenko Національна академія Національної гвардії України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/2/53/139288

Keywords:

military priest (chaplain), pastoral care, sphere of service, Code of military priest (chaplain), confession

Abstract

The article describes the essence problems and prospects of military priesthood (Chaplaincy) in Ukraine, the existing directions of development of Pastoral Care.

Author Biography

L. P. Nepipenko, Національна академія Національної гвардії України

Непіпенко Людмила Павлівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціальних та правових дисциплін Національної академії Національної гвардії України

References

Забзалюк, Д. Е. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст. [Текст] : монографія / Д. Е. Забзалюк. – Л. : ЛьвДУВС, 2012. – 188 с.

Кравченко, Д. Украинская армия, как инструмент влияния в руках деструктивных культов [Електронний ресурс] / Д. Кравченко. – Режим доступу : http://kultam.net/rus/ news/article-422. – Назва з екрана.

Сьомін, С. Церква і армія: партнерство чи поглинання? [Текст] / С. Сьомін // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 10. – С. 99–104.

Єленський, В. Духовний супровід у Збройних силах України: дискусії і перспективи [Текст] / В. Єленський // Людина і світ. – 2001. – № 11-12. – С. 2–8.

Гончаренко, Г. Православ’я і правопорядок [Текст] / Г. Гончаренко // Міліція України. – 2002. – № 5. – С. 18, 19.

Петрушко, Ю. Пастир іде до курсантів [Текст] / Ю. Петрушко // Міліція України. – 2002. – № 5. – С. 18.

Василець, О. М. Релігія і армія: аналіз сучасних взаємовідносин [Електронний ресурс] / О. М. Василець. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nrzd/2011_1/37.pdf. – Назва з екрана.

Церква і суспільство в Україні: проблеми взаємовідносин [Текст] // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 10. – С. 2–65.

Коханчук, Р. З нами Бог! І – Україна! [Текст] / Р. Коханчук // Військо України. – 2011. – № 4 [130]. – С. 44–45.

Юрчук, Є. Перспективи військового капеланства в Україні. Науковий блоґ НаУ “Острозька Академія” [Електронний ресурс] / Є. Юрчук. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2014/perspektyvy-vijskovoho-kapelanstva-v-ukrajini/. – Назва з екрана.

Владиченко, Л. Досвід упровадження військового священства (капеланства) у Збройних силах України [Електронний ресурс] / Л. Владиченко // Схід. – 2014. – № 1. – С. 180–185. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Skhid_2014_1_34.pdf. – Назва з екрана.

Здіорук, С. І. Служба військових капеланів у воєнній організації української держави: необхідність, можливості та перспективи [Електронний ресурс] / С. І. Здіорук. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Kapelany-3aa20.pdf. – Назва з екрана.

Капелланство – уникальное Божье движение в Украине. О создании Капелланской Службы Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.slideshare.net/ptsarevsky/ss-42805848. – Назва з екрана.

В Украине появился первый батальон военных капелланов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ngnews.org/v-ukraine-poyavilsya-pervyiy-batalon-voennyih-kapellanov/. – Назва з екрана.

Краткое описание служения капелланов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://skinia.org.ua/chaplain/voennye-kapellany.html. – Назва з екрана.

Украинская школа капелланов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chaplaincy.org.ua/training. – Назва з екрана.

Каждый капеллан принял добровольное решение умереть. Игорь Шторм о первом батальоне военных капелланов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://risu.org.ua/ru/index/expert_thought/interview/58613/. – Назва з екрана.

Всеукраїнська громадська організація “Українське капеланство”. Історія, керівництво та документи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chaplaincy.org.ua/about-us. – Назва з екрана.

Нужен ли священник в армии? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://arhiv.orthodoxy.org.ua/node/20394. – Назва з екрана.

Військові капелани з України взяли участь у Міжнародній конференції в Амстердамі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/ua/news/2015/02/06/viyskovi_ kapelany_z_ukrainy_vzyaly_uchast_u_mizhnarodniy_konferentsii_v_amsterdami_562395. – Назва з екрана.

Військове капеланство. Нормативно-правові акти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irs.ucu.edu.ua/resursy/vijskove-kapelanstvo/. – Назва з екрана.

Положення про Раду у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України [Електронний ресурс] (затв. наказом Міністра оборони України 17.03.2009 р. № 115). – Режим доступу : http://document.ua/polozhennja-pro-radu-u-spravah- dushpastirskoyi-opiki-pri-min-doc50635.html. – Назва з екрана.

Концепція душпастирської опіки у Збройних Силах України [Електронний ресурс] (затв. наказом Міністра оборони України 22.04.2011 р. № 220). – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/index.php?part=council_pastoral_care&sub=concepcia. – Назва з екрана.

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України” (щодо запровадження інституту священнослужителів (капеланів) у військових, правоохоронних органах) [Електронний ресурс] : проект, внесений народним депутатом України Ю. Р. Мірошниченком до Верховної Ради України 29.08.2013 р. (№ 37). – Режим доступу : http://www.irs.in.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=1269%3A1&catid=41%3Apl&Itemid=68&lang=uk. – Назва з екрана.

Висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” (щодо запровадження інституту священнослужителів (капеланів) у військових, правоохоронних органах) 04.10.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1269%3A1&catid=41%3Apl&Itemid=68&lang=uk. – Назва з екрана.

Висновок Комітету з питань культури і духовності “Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо запровадження інституту священнослужителів (капеланів) у військових, правоохоронних органах) (реєстр. № 3143 від 29.08.2013 року)” 23.10.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irs.in.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=1269%3A1&catid=41%3Apl&Itemid=68&lang=uk. – Назва з екрана.

В Раду внесены законопроекты о капелланстве в армии и пенитенциарной системе [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irs.in.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=1486:1&catid=34:ua&Itemid=61&lang=ru. – Назва з екрана.

Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України [Електронний ресурс] : наказ Міністра оборони України 27.01.2015 р. № 40. “Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України”. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z0161-15. – Назва з екрана.

Issue

Section

Articles