DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/2/53/139288

ВІЙСЬКОВІ СВЯЩЕНИКИ (КАПЕЛАНИ) У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

L. P. Nepipenko

Анотація


Розглянуто сутність проблеми та перспективи військового священства (капеланства) в Україні, наявні напрями розвитку душпастирської опіки.


Ключові слова


військовий священик (капелан); душпастирська опіка; сфера служіння; кодекс військового священика (капелана); конфесія

Повний текст:

PDF

Посилання


Забзалюк, Д. Е. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст. [Текст] : монографія / Д. Е. Забзалюк. – Л. : ЛьвДУВС, 2012. – 188 с.

Кравченко, Д. Украинская армия, как инструмент влияния в руках деструктивных культов [Електронний ресурс] / Д. Кравченко. – Режим доступу : http://kultam.net/rus/ news/article-422. – Назва з екрана.

Сьомін, С. Церква і армія: партнерство чи поглинання? [Текст] / С. Сьомін // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 10. – С. 99–104.

Єленський, В. Духовний супровід у Збройних силах України: дискусії і перспективи [Текст] / В. Єленський // Людина і світ. – 2001. – № 11-12. – С. 2–8.

Гончаренко, Г. Православ’я і правопорядок [Текст] / Г. Гончаренко // Міліція України. – 2002. – № 5. – С. 18, 19.

Петрушко, Ю. Пастир іде до курсантів [Текст] / Ю. Петрушко // Міліція України. – 2002. – № 5. – С. 18.

Василець, О. М. Релігія і армія: аналіз сучасних взаємовідносин [Електронний ресурс] / О. М. Василець. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nrzd/2011_1/37.pdf. – Назва з екрана.

Церква і суспільство в Україні: проблеми взаємовідносин [Текст] // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 10. – С. 2–65.

Коханчук, Р. З нами Бог! І – Україна! [Текст] / Р. Коханчук // Військо України. – 2011. – № 4 [130]. – С. 44–45.

Юрчук, Є. Перспективи військового капеланства в Україні. Науковий блоґ НаУ “Острозька Академія” [Електронний ресурс] / Є. Юрчук. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2014/perspektyvy-vijskovoho-kapelanstva-v-ukrajini/. – Назва з екрана.

Владиченко, Л. Досвід упровадження військового священства (капеланства) у Збройних силах України [Електронний ресурс] / Л. Владиченко // Схід. – 2014. – № 1. – С. 180–185. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Skhid_2014_1_34.pdf. – Назва з екрана.

Здіорук, С. І. Служба військових капеланів у воєнній організації української держави: необхідність, можливості та перспективи [Електронний ресурс] / С. І. Здіорук. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Kapelany-3aa20.pdf. – Назва з екрана.

Капелланство – уникальное Божье движение в Украине. О создании Капелланской Службы Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.slideshare.net/ptsarevsky/ss-42805848. – Назва з екрана.

В Украине появился первый батальон военных капелланов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ngnews.org/v-ukraine-poyavilsya-pervyiy-batalon-voennyih-kapellanov/. – Назва з екрана.

Краткое описание служения капелланов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://skinia.org.ua/chaplain/voennye-kapellany.html. – Назва з екрана.

Украинская школа капелланов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chaplaincy.org.ua/training. – Назва з екрана.

Каждый капеллан принял добровольное решение умереть. Игорь Шторм о первом батальоне военных капелланов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://risu.org.ua/ru/index/expert_thought/interview/58613/. – Назва з екрана.

Всеукраїнська громадська організація “Українське капеланство”. Історія, керівництво та документи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chaplaincy.org.ua/about-us. – Назва з екрана.

Нужен ли священник в армии? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://arhiv.orthodoxy.org.ua/node/20394. – Назва з екрана.

Військові капелани з України взяли участь у Міжнародній конференції в Амстердамі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/ua/news/2015/02/06/viyskovi_ kapelany_z_ukrainy_vzyaly_uchast_u_mizhnarodniy_konferentsii_v_amsterdami_562395. – Назва з екрана.

Військове капеланство. Нормативно-правові акти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irs.ucu.edu.ua/resursy/vijskove-kapelanstvo/. – Назва з екрана.

Положення про Раду у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України [Електронний ресурс] (затв. наказом Міністра оборони України 17.03.2009 р. № 115). – Режим доступу : http://document.ua/polozhennja-pro-radu-u-spravah- dushpastirskoyi-opiki-pri-min-doc50635.html. – Назва з екрана.

Концепція душпастирської опіки у Збройних Силах України [Електронний ресурс] (затв. наказом Міністра оборони України 22.04.2011 р. № 220). – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/index.php?part=council_pastoral_care⊂=concepcia. – Назва з екрана.

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України” (щодо запровадження інституту священнослужителів (капеланів) у військових, правоохоронних органах) [Електронний ресурс] : проект, внесений народним депутатом України Ю. Р. Мірошниченком до Верховної Ради України 29.08.2013 р. (№ 37). – Режим доступу : http://www.irs.in.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=1269%3A1&catid=41%3Apl&Itemid=68〈=uk. – Назва з екрана.

Висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” (щодо запровадження інституту священнослужителів (капеланів) у військових, правоохоронних органах) 04.10.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1269%3A1&catid=41%3Apl&Itemid=68〈=uk. – Назва з екрана.

Висновок Комітету з питань культури і духовності “Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо запровадження інституту священнослужителів (капеланів) у військових, правоохоронних органах) (реєстр. № 3143 від 29.08.2013 року)” 23.10.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irs.in.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=1269%3A1&catid=41%3Apl&Itemid=68〈=uk. – Назва з екрана.

В Раду внесены законопроекты о капелланстве в армии и пенитенциарной системе [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irs.in.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=1486:1&catid=34:ua&Itemid=61〈=ru. – Назва з екрана.

Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України [Електронний ресурс] : наказ Міністра оборони України 27.01.2015 р. № 40. “Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України”. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/z0161-15. – Назва з екрана.
Copyright (c) 2020 L. P. Nepipenko

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР