DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/1/52/139349

ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ПЕРЕГРУПУВАННЯ СИЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК УСКЛАДНЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ У ДЕРЖАВІ

V. М. Batsamut

Анотація


Запропоновано підхід до визначення ризиків зменшення контрольованої території під час перегрупування сил Національної гвардії України, що виникатимуть у разі залучення до виконання службово-бойових завдань військових оперативних резервів із регіонів країни, у тому числі з ускладненою суспільно-політичною обстановкою.


Ключові слова


суспільно-політична обстановка; масові заворушення; військовий оперативний резерв; перегрупування військ; угруповання військ; ризики; показник; критерій

Повний текст:

PDF

Посилання


Про Національну гвардію України [Текст] : Закон України від 13.03.2014 р. № 876-XII // ВВР. – 2014. – № 48.

Полторак, С. Т. Математична модель залучення резервів військових частин внутрішніх військ з урахуванням оперативної обстановки у районах їх постійної дислокації та важливості завдань у районах призначення [Текст] / С. Т. Полторак, Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2013. – № 1. – С. 83–90.

Шмаков, О. М. Критерії складності оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки [Текст] / О. М. Шмаков // Честь і закон. – 2006. – № 2. – С. 9–15.

Бєлай, С. В. Методика оцінювання складності оперативної обстановки органами управління внутрішніх військ в населених пунктах країни в умовах масової активності громадян [Текст] / С. В. Бєлай // Честь і закон. – 2008. – № 3. – С 32–38.

Советская военная энциклопедия : в 8 т. / пред. гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. – М. : Воениздат, 1978. – Т. 6. Объекты – Радиокомпас. – 1978. – 671 с.

Вишняков, Я. Д. Общая теория рисков [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Я. Д. Вишняков, Н. Н. Радаев. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2008. – 368 с.

Бєлай, С. В. Порядок роботи груп спостереження щодо добування даних за елементами оперативної обстановки в умовах виникнення масових заворушень [Текст] / С. В. Бєлай, В. М. Бацамут // Честь і закон. – 2009. – № 3. – С. 50–59.
Copyright (c) 2020 V. М. Batsamut

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР