DOI: https://doi.org/10.33405/2078-7480/2015/1/52/139350

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

І. М. Neklonskyi

Анотація


Подано результати наукових досліджень взаємодії Національної гвардії України з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, реалізація яких у практичній діяльності командирів і штабів дозволяє підвищити якість і оперативність прийняття рішення з організації взаємодії у ході ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і сформувати обґрунтовані рекомендації для розроблення директивних та планувальних документів у цій сфері.


Ключові слова


взаємодія; модель взаємодії; варіант взаємодії

Повний текст:

PDF

Посилання


Розроблення механізму взаємодії між підрозділами внутрішніх військ МВС України та спеціальними формуваннями сил цивільного захисту МНС України при виникненні надзвичайних ситуацій [Текст] : звіт про НДР (шифр – “Ситуація”) / Акад. внутрішніх військ МВС України ; кер. І. О. Кириченко. – Інв. 143/2010. – Х., 2010. – 275 с.

Кириченко, І. О. Методологічні засади розробки механізму взаємодії між рятувальними формуваннями сил цивільного захисту МНС України та підрозділами внутрішніх військ МВС України при виникненні надзвичайних ситуацій [Текст] / І. О. Кириченко, І. М. Неклонський // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. УЦЗ України. – Х. : НУЦЗУ, 2011. – Вип. 14. – С. 84–97.

Неклонський, І. М. Структурно-функціональна модель організації взаємодії підрозділів Національної гвардії України та рятувальних сил Державної служби України з надзвичайних ситуацій [Текст] / І. М. Неклонський // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. – Х. : ХУПС, 2014. – Вип. 3 (40). – С. 180–183.

Неклонський, І. М. Методика структурно-функціонального аналізу організації взаємодії між органами управління та підрозділами Національної гвардії України та ДСНС України при виникненні надзвичайних ситуацій [Текст] / І. М. Неклонський // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. – Х. : ХУПС, 2014. – Вип. 4 (41). – С. 124–127.

Кириченко, І. О. Програмне забезпечення для визначення пріоритетних напрямів взаємодії між формуваннями сил цивільного захисту МНС України та підрозділами внутрішніх військ МВС України при виникненні надзвичайних ситуацій [Текст] / І. О. Кириченко, І. М. Неклонський, А. А. Побережний // Проблеми надзвичайних ситуацій : зб. наук. пр. / УЦЗ України. – Х. : УЦЗУ, 2009. – Вип. 10. – С. 84–90.
Copyright (c) 2020 І. М. Neklonskyi

ISSN: 2078-7480
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21023-10823ПР